Nová mapa ukazuje špatný stav světových oceánů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 19.02.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008020008

Člověk přímo či nepřímo poškodil všechny oceány. Lidskou aktivitou nedotčené zůstávají pouhá čtyři procenta moří. Naopak 40 procent je poznamenáno velmi výrazně. Dvacetičlenný vědecký tým z USA, Kanady a Velké Británie vytvořil první celosvětovou mapu, která ukazuje nepříznivý stav mořských ekosystémů. O výsledcích čtyřleté práce skupiny vedené Benjaminem Halpernem z Kalifornské univerzity informoval 14. února 2008 časopis Science.

Lidskou aktivitou nedotčené zůstávají pouhá čtyři procenta moří. "Mnohé předcházející studie poukazovaly na jednotlivé činnosti. Ale teď poprvé jsme vytvořili globální mapu, abychom získali obrázek celkového působení ze strany lidí," řekl Halpern.

Jeho spolupracovník Mark Spalding z mezinárodní organizace Nature Conservancy prohlásil: "Myslím si, že je pro všechny obrovským překvapením, jak komplexně se lidská činnost projevuje. Opravdu nikde není před ní úniku. Ta mapa je naprosto šokující."

Výzkumníci ve svých analýzách zohlednily 17 antropogenních zátěžových faktorů, například znečistění odpadními látkami, těžbu ropy nebo lodní dopravu. Jednoznačně největší důsledky mají (lidem přisuzované) klimatické změny. Na druhém místě je rybolov.

Nejpoškozenější oblasti se nacházejí v blízkosti Evropy, Asie a Ameriky - Severní moře, Středozemní moře, Rudé moře, Perský záliv, Jihočínské a Východočínské moře, Beringovo moře, několik partií Tichého oceánu, Karibik a východní pobřeží USA.

Oceán je veliký, některé lokality jsou pro člověka špatně přístupné a tím pádem zůstaly ušetřeny, ale na mapě už nejsou skoro vidět. Nacházejí se v blízkosti zeměpisných pólů. Bohužel i tam se očekává zhoršení. "Projekce úbytku polárního ledu naznačují, že se tlak na tyto regiony podstatně zvýší," napsali vědci.

Oslabené jsou všechny ekosystémy. Extrémně vážné šrámy utrpěly kontinentální šelfy, neboli mělké zóny podél pobřeží, kde má voda hloubku 60 až 200 metrů. Zhruba na polovinu korálových útesů působí souběžně několik tlaků. Často jde o kombinaci rybolovu a okyselování vody. Ve všech oceánech klesá množství ryb a mořských živočichů.

Komentátoři připomínají, že vědecký tým do svého výzkumu nezahrnul nedostatečně popsané lokální problémy a těžko sledovatelné praktiky, jako je ilegální rybolov nebo akvakultura. Mapa tudíž nemusí odpovídat realitě. "Situace je zřejmě ještě horší," uvedl John Pandolfi z Univerzity v Queenslandu.

Dr. Halpern chce zůstat optimistou a doufá, že studie splní svůj účel a přiměje politiky ke změně: "Naším cílem, a je to opravdu nezbytné, je chovat se udržitelným způsobem, aby naše oceány byly zdravé a poskytovaly nám zdroje, které chceme a potřebujeme."

"Mapa je výzvou k akci. Domnívám se, že je jasným podnětem k tomu, abychom si vyhrnuli rukávy a začali se o naše pobřeží a oceány starat," dodal Dr. Spalding.


Mapa světových oceánů - škody způsobené lidskou aktivitou. Modře vybarvené regiony byly před člověkem chráněny a zůstaly téměř nedotčené. Naopak oranžová barva ukazuje na místa silně poničená. Červená barva signalizuje velmi vážnou devastaci.

Mapa světových oceánů - škody způsobené lidskou aktivitou. Modře vybarvené regiony byly před člověkem chráněny a zůstaly téměř nedotčené. Naopak oranžová barva ukazuje na místa silně poničená. Červená barva signalizuje velmi vážnou devastaci.


Zdroje:
- University of California (A Global Map of Human Impacts to Marine Ecosystems)
- Science Magazine (14.02.2008, Ocean Map Charts Path of Human Destruction)
- National Geographic (14.02.2008, No Pristine Oceans Left, New Map Shows)
- National Science Foundation (14.02.2008, Scientists Reveal First-Ever Global Map of Total...)
- BBC News (14.02.2008, Map shows toll on world's oceans)
- Ekolist.cz (15.02.2008, Člověk prý nepoškodil už jen čtyři procenta oceánských vod)