Nadešel čas uznat, že začalo nové geologické období - antropocén

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 29.01.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008010017

Lidé změnili tvářnost Země. Je na čase, abychom oficiálně uznali, že nežijeme v holocénu ale novém geologickém období - antropocénu. Tento pojem jako prvni v roce 2000 navrhl Paul Crutzen z chemického ústavu Maxe Plancka v Míšni. Nyní se stejným požadavkem přišla skupina jedenadvaceti vědců z univerzity v Leicesteru a dalších univerzit ve Velké Británii. Podpořili je i jejich kolegové ze Stratigrafické komise Geologické společnosti v Londýně. Nové období může oficiálně pojmenovat pouze Mezinárodní komise pro stratigrafii (International Commission on Stratigraphy, ICS).

Lidská civilizace změnila po průmyslové revoluci tvářnost planety Země. Takto vypadá z oběžné dráhy Evropa po setmění. "Objevily se dostatečné důkazy o stratigraficky významných změnách (k nimž už došlo a dochází), abychom uznali antropocén - nyní ještě neoficiální metaforu pro globální změnu prostředí - jako nové geologické období," uvedli navrhovatelé.

I když je prakticky jisté, že stojíme teprve na počátku převratných změn vyvolaných lidskou aktivitou, nová epocha by měla být datována od přelomu 18. a 19. století, kdy kormidlem dějin otočila průmyslová revoluce. Rozrůstající se lidská populace od té doby stále více ovlivňuje základní geomorfologické procesy, jako je akumulace usazenin, eroze či desertifikace. Lidé rovněž narušují koloběh uhlíku v přírodě a mění globální teplotu. Dalekosáhlé dopady mají i další činnosti, jako je celosvětové obchodování s rostlinami a zvířaty.

"Působení člověka je zřejmé, silné a má rostoucí tendenci, ať už jde o půdu, vodu, ovzduší, led či ekosystémy," souhlasil Richard Alley z Pensylvánské státní univerzity. "Geolog v daleké budoucnosti by skoro jistě udělal novou dělící čáru a začal používat nové pojmenování, kde a kdy se naše vlivy začaly projevovat."

Zatím nejmladším geologickým časovým úsekem je holocén. Byl přijat na I. geologickém kongresu v Boloni v roce 1885 a vymezuje období od konce posledního glaciálu po současnost.


Zdroje:
- University of Leicester (25.01.2008, Man-Made Changes Bring About New Epoch in Earth's History)
- GSA Today (02/2008, Are we now living in the Anthropocene)
- Science Magazine (24.01.2008, Human-Driven Planet: Time to Make It Official?)
- Geological Society of London
- International Commission on Stratigraphy