La Niňa mění počasí na celé planetě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 20.01.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008010013

I když to nemůžeme říci s jistotou, je pravděpodobné, že La Niňa nestojí jen v pozadí nedávných sněhových bouří v USA, záplav v jihovýchodní Africe, Austrálii a Indonésii nebo sucha v Jižní Americe, ale začíná ovlivňovat i charakter počasí v západní Evropě.

La Niňa je přirozený meteorologický fenomén, který se vyskytuje v Tichém oceánu a projevuje se prudkým ochlazením vody podél rovníku. Nižší teploty ve středním a východním Pacifiku podporují zesilování větru (pasátů) a silnější vítr zase napomáhá ochlazování mořského povrchu. Tato vzájemná interakce mezi oceánem a atmosférou zasahuje do počasí na celé planetě.

Nynější La Niňa se objevila v srpnu 2007 a je považována za nejsilnější od přelomu let 1988-89. (Jev byl od té doby pozorován i v letech 1995-1996, 1999-2000 a 2000-2001.)

La Niňa, situace k 31. prosinci 2007 "Tato La Niňa snížila povrchové teploty moře ve východním Pacifiku asi o dva stupně pod normál a to je pěkně velký rozdíl," řekl oceánograf David Adamec z Goddardova střediska vesmírných letů (Goddard Space Flight Center, GSFC-NASA). "Vím, že se to nezdá moc, ale nesmíte zapomenout, že tato voda pokrývá prostor o velikosti Spojených států. Je to stejné, jako kdybyste někam ven umístili obrovskou klimatizaci - a atmosféra to začíná pociťovat."

I když je tato "klimatizace" omezena jen na část Tichého oceánu, projevuje se globálně. Chladnější voda zpomaluje tvorbu mraků a mění množství srážek v širokém pásmu od Jižní Ameriky po Indonésii. Změny se promítají i do síly a polohy jet streamu - tryskového proudění v horních vrstvách troposféry. Toto proudění spolurozhoduje o tom, kde se zformují a kam budou směřovat frontální systémy. V posledních týdnech a měsících to pocítili i obyvatelé USA. La Niňu zpravidla doprovázejí chladné a vlhké podmínky na severozápadě, podprůměrné teploty v oblasti Velkých planin a sucho na jihovýchodě.

Holčička (La Niňa) o sobě dává vědět také v Evropě. Jet stream je velmi důležitý pro pohyb tlakových níží putujících napříč Atlantikem. Tento týden například vydatně pršelo v jihozápadní Anglii. Britský meteorologický úřad musel vydat varování před povodněmi. Největší srážky spadly ve stejných místech jako při rekordních deštích minulý rok v létě. I tehdy byl za viníka považován atypický jet stream. (Více zde.) Ve Skandinávii zase v pátek a v sobotu řádila bouře s větrem o rychlosti až 118 kilometrů za hodinu.

Stejnou prapříčinu mohou mít i tlakové výše a hluboce podprůměrné teploty na Sibiři. V Ojmjakonu naměřili v noci na sobotu minus 60,2 stupně Celsia, přestože lednové teploty tam jindy kolísají v rozmezí od minus 15 do minus 39 stupňů. "Průměrné teploty jsou v oblasti jižní Sibiře už několik dní o 12 až 15 stupňů nižší než obvykle," prohlásil ve čtvrtek vedoucí státní meteorologické služby v Moskvě. Extrémně chladný vzduch proniká i do Kanady a USA.


La Niňa ovlivňuje počasí na celé planetě. Počasí v západní a severní Evropě může mít kvůli silnějšímu jet streamu vlhčí a bouřlivější ráz.

La Niňa ovlivňuje počasí na celé planetě. Počasí v západní a severní Evropě může mít kvůli silnějšímu jet streamu vlhčí a bouřlivější ráz.

Zdroj: Met Office (18.01.2008, Expert speaks on La Niña)Na druhou stranu chladnější voda a zvýšená cirkulace proudů bohatých na živiny prospívá životu v Tichém oceánu. Fytonplanktonu je více než jindy a od toho se odvíjí i rychlý populační přírůstek dalších druhů v potravním řetězci. Je tomu přesně naopak než při opačné anomálii přezdívané El Niňo. Epizody obou jevů se střídají s odstupem několika roků. Celý cyklus tak může být dlouhý 3 až 8 let. Není to však pravidlem, jak ukazuje i tato tabulka (Oceanic Niño Index, červená čísla - El Niňo, modrá čísla - La Niňa).

"Musíme sledovat, jestli La Niňa neslábne, protože může přetrvat i více let. A pokud by opravdu trvala několik roků, jih Spojených států a zvláště jihovýchod by měl suché počasí. To by nebyla dobrá situace. Pokud se bude La Niňa odvíjet podle klasického scénáře, měli bychom vidět první příznaky slábnutí do února," vysvětlil Adamec.

Zatím to vypadá, že se La Niňa od předpokládaného průběhu neodchyluje. S neformálním nástupem zimy anomálie zesílila, ale vrchol má už podle všeho za sebou. Pozvolný návrat do normálu bude zřejmě pokračovat až do jara.

Jedním z důsledků ochlazení povrchových vod Pacifiku je i snížení úrovně mořské hladiny. Tyto a další ukazatele (například změny rychlosti a směru větru nebo změny v rozvržení srážek) zaznamenávají vědecké družice amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).


Povrchová teplota moře - odchylky od normálu. Vývoj situace od konce října 2007 do začátku ledna 2008.

Povrchová teplota moře - odchylky od normálu. Vývoj situace od konce října 2007 do začátku ledna 2008.

Zdroj: NOAA-CPC (Climate Weather Linkage: El Niño Southern Oscillation)Zpracováno podle:
- NASA (10.01.2008, NASA Observes La Niña: This 'Little Girl' Makes a Big Impression)
- Met Office (18.01.2008, Expert speaks on La Niña)
- BBC Weather (20.01.2008, Siberian Express brings Arctic blast across the States)