Rok 2007 byl velmi teplý, nejvíce se ohřála Arktida

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 17.01.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008010012

Rok 2007 byl druhý nejteplejší v moderní historii (za rokem 2005). Alespoň podle zprávy vydané 16. ledna 2008 vědci z Goddardova institutu vesmírných studií (Goddard Institute for Space Studies, GISS), který je součástí NASA. Největší odchylky od normálu byly naměřeny v Arktidě, což je v souladu s pozorovaným úbytkem mořského ledu.

Jiné údaje zveřejnil americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Jeho zaměstnanci vyhodnotili loňský rok v globálu jako pátý nejteplejší (odchylka od dlouhodobého průměru +0,55°C). I přes chladnější podmínky v Tichomoří (La Niňa) se teploty nad oceány vyšplhaly na devátou (+0.38°C) a nad kontinenty dokonce na první příčku (+1,02°C) od počátku měření v roce 1880. Mezi osmi nejteplejšími roky je všech sedm let z první dekády třetího tisíciletí.

Logo NASA a NOAA. "Tak, jak jsme loni předpovídali, byl rok 2007 teplejší než 2006," řekl ředitel GISS James Hansen. "Pokračuje trend výrazného oteplování, který v posledních 30 letech můžeme bezpochyby připsat na vrub zvyšující se koncentraci člověkem vypouštěných skleníkových plynů."

Rok 2007 byl o 0,2°C teplejší než rok 1998, kdy planetu ohříval mimořádně silný jev El Niňo. Vzhledem k současné chladné fázi tohoto cyklu a k tomu, že je sluneční aktivita na minimu, je tato skutečnost pozoruhodná, pokračoval Hansen. Rychlé oteplování by podle něj mohl na krátkou dobu zpomalit jen velký sopečný výbuch. Nedojde-li k takové nečekané události, tak můžeme nový teplotní rekord očekávat během následujících 2 až 3 let.

NOAA zařadil rok 2007 na páté místo v tabulce. Historicky nejteplejší byl rok 2007 na severní polokouli (+0.71°C). Za zmínku stojí zvláště odchylka nad kontinenty (1.19°C), kde byla o 0,16°C překročena rekordní hodnota z roku 2005. V USA byl minulý rok desátým nejteplejším (sledováno od r. 1895).


Deset nejteplejších let v novodobé historii

Podle NOAA / NCDC
(od počátku měření v roce 1880)


1. 2005 0,60 (odchylka ve st. C.)
2. 1998 0,58
3. 2002 0,56
4. 2003 0,56
5. 2007 0,55
6. 2006 0,54
7. 2004 0,53
8. 2001 0,49
9. 1997 0,46
10. 1995 0,40
Podle NASA / GISS
(od počátku měření v roce 1880)


1. 2005
2. 2007
3. 1998
4. 2002
5. 2003
6. 2006
7. 2004
8. 2001
9. 1997
10. 1995


Teplotní anomálie v roce 2007.Sluneční iradiance

Na tomto grafu je znázorněno periodické kolísání sluneční iradiance (zářivé energie). K této oscilaci dochází v rámci jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity. Rozdíl mezi intenzitou radiačního záření (Solar forcing) působícího na klima v době slunečního maxima a minima je 0,3 W/m2. S tím související odchylka průměrné globální teploty se odhaduje na 0,1 stupně Celsia. Antropogenní vliv na zesilování skleníkového efektu a tím i oteplování planety roste nyní přibližně o 0,3 W/m2 za desetiletí. Kdyby tok slunečního záření zůstal na úrovni současného minima po několik dekád, což bychom mohli přirovnat k Maunderovu minimu v 17. století, antropogenní účinek by tuto zápornou odchylku od normálu vyvážil během pěti let. Cyklická variabilita sluneční iradiance tak nemůže mít významnější dopad na dlouhodobý trend oteplování klimatu.


Zdroje:
- NASA-GISS (16.01.2008, 2007 Was Tied as Earth's Second-Warmest Year)
- NASA-GISS (Global Temperature Trends: 2007 Summation)
- NOAA (15.01.2008, 2007 was Tenth Warmest for U.S., Fifth Warmest Worldwide)
- NOAA-NCDC (15.01.2008, Climate of 2007 - in Historical Perspective, Annual Report)