EU možná přehodnotí svůj postoj k biopalivům

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Potravinová krize, biopaliva, Vydáno dne: 15.01.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008010009

Skupina sedmnácti nevládních organizací kritizovala způsob, jakým Evropská komise prosazuje pěstování biopaliv. Připravovaná směrnice o obnovitelných zdrojích může vést ke zdražení potravin a poškodit ekosystémy, které mimo jiné plní i funkci regulátora koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Masivní podpora energetických rostlin by například zvýšila tlak na odlesňování a zemědělské využití luk a mokřadů. V konečném důsledku by tak "ekologická" politika EU způsobila více škod než užitku.

Kritický dopis byl adresován komisaři pro energetiku Andreasi Piebalgsovi. Jeho kolega komisař pro životní prostředí Stavros Dimas připustil, že by komise mohla svůj názor přehodnotit a upustit od záměru zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv v dopravě na 10 procent.

"Jak vidno, problémy v životním prostředí vyvolané biopalivy a také sociální problémy jsou větší, než jsme si mysleli, že jsou. Musíme proto stanovit kritéria pro udržitelnost - včetně otázek sociálních a enviromentálních, neboť biopaliva nějaké výhody mají," řekl Dimas.

V poslední době přibývá hlasů požadujících revizi postoje. Někteří vědci se totiž domnívají, že význam biopaliv je přeceňován. Objevily se dokonce studie, v nichž je na biopaliva nahlíženo jako na potenciálně větší zdroj emisního znečištění, než je ropa nebo uhlí.

Další informace: EurActiv.sk, EkoList, BBC News, The Guardian, STRI, Royal Society