Teplo z nitra země urychluje tání ledu v Grónsku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 28.12.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007120015

Zmenšování grónského ledového příkrovu nemůžeme, jak se zdá, přičítat na vrub pouze globálnímu oteplování. Američtí vědci objevili na severovýchodě Grónska tzv. horkou skvrnu, tedy bod, kde ze zemského pláště vyvěrá zvýšené množství tepelné energie. I když zatím nejsou k dispozici žádné přesnější informace, je prakticky jisté, že teplo zmrzlou vodu rozpouští a urychluje tak pohyb štítu po skalním podloží.

"Mohlo by to znamenat, že tam dole je sopka. Ale myslíme si, že je to nejspíše jen místo, kde k bázi ledovce proniká teplo," řekl Ralph von Frese, profesor geologie na Státní univerzitě v Ohiu.

Ralph von Frese V těsné blízkosti horké skvrny byl v roce 1991 díky satelitnímu průzkumu detekován přes 600 kilometrů dlouhý a do té doby neznámý Severovýchodní ledovcový proud (Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS), který do Grónského moře odvádí led z vnitrozemí.

"Ledovcové proudy tam musejí být z nějaké příčiny. A je docela překvapující, když náhle uvidíte jeden takový uprostřed pevninského příkrovu," pokračoval von Frese.

Přítomnost anomálie vyšla na jevo po vyhodnocení satelitních a leteckých měření.

"Modely až dosud nezahrnovaly prostorové teplotní změny, jako je třeba tato horká skvrna. Naše mapa je prvním pokusem o přesné určení geotermálních prostorových změn pod grónským štítem. A dává nám vysvětlení, proč je Severovýchodní ledovcový proud právě tam, kde je," uvedl Kees van der Veen z univerzity v Kansasu.

Existence ledovcových proudů je podmiňována řadou okolností, jako je teplota podloží, tloušťka ledu nebo topografie terénu.

"Soudobá pozorování signalizují, že grónský pevninský štít je mnohem aktivnější, než jsme si v minulosti mysleli. Dochází například k prudkým změnám výtokových ledovců. Takové reakce jsou rozhodující měrou spojeny s podmíkami na spodní straně ledové masy," doplnil van der Veen.

Hledání dalších horkých skvrn si vyžádá několik let cílevědomé práce. Zajímavé výsledky by mohl přinést podobný výzkum plánovaný v Antarktidě.

"Chování obrovského pevninského ledového příkrovu je důležitým indikátorem globální změny klimatu," prohlásil von Frese. "Ovšem abychom efektivně separovali a kvantifikovali lidské působení na změnu podnebí, musíme porozumět také přírodním vlivům. Tepelný tok v zemské kůře je jednou z více neznámých - a zrovna tato neznámá je podle našich předběžných závěrů dosti podstatná."


Rychlostní bilance grónského pevninského štítu (vlevo). Šipky ukazují na Severovýchodní ledovcový proud (Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS) a Ledovcový proud Jakobshavn (Jakobshavn Ice Stream, JIS). JIS je nejrychleji se pohybujícím ledovcem v Grónsku. Během jediného dne urazí přes 20 metrů. Severovýchodní grónský ledovcový proud (Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS)
Rychlostní bilance grónského pevninského štítu (vlevo). Šipky ukazují na Severovýchodní ledovcový proud (Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS) a Ledovcový proud Jakobshavn (Jakobshavn Ice Stream, JIS). JIS je nejrychleji se pohybujícím ledovcem v Grónsku. Během jediného dne urazí přes 20 metrů.


Zdroj:
- Ohio State University (12.12.2007, Earth's Heat Adds To Climate Change To Melt Greenland Ice)