Led v Arktidě roztaje do roku 2013, kritický bod byl překročen

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 14.12.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007120010

Američtí vědci oznámili, že podle posledních modelových studií roztaje mořský led v Arktidě během pěti nebo šesti let. V roce 2012 nebo 2013 nebude během léta na severním pólu žádný led. "Naše projekce pro rok 2013 ještě nezahrnuje poslední dvě minima - rok 2005 a 2007, takže můžete namítnout, že náš odhad je příliš konzervativní," řekl profesor Wieslaw Maslowski. "Posouváme tento termín stále blíž a blíž, protože vidíme, co se děje. Systém v Severním ledovém oceánu je velmi komplikovaný a z matematického hlediska nelineární. Působí tu zpětnovazební smyčka, která všechno urychluje."

"Tímto tempem bude Arktický oceán téměř úplně bez ledu už koncem léta 2012," souhlasil glaciolog Jay Zwally z NASA. "Arktida byla pro oteplování podnebí často považována za jakéhosi kanárka v uhelném dole. Tento kanárek nyní zemřel. Je na čase vyjít z dolů ven."

Hypotetické srovnání. Roztaje mořský led v Arktidě už během léta 2012? Původní zdroj - NOAA, srovnání let 1885, 1985 a odhad pro rok 2085. Svou předpověď toho, co nás v příštích letech čeká, přednesl profesor Maslowski na mítinku Americké geofyzikální unie (American Geophysical Union, AGU) v San Francisku. Maslowski pracuje na Námořní škole v kalifornském Monterey a je vedoucím týmu sestávajícího z oceánologů, spolupracovníků NASA i členů polské Akademie věd. Jeho lidé používají k analýze naměřených teplot a informací o mořských proudech výkonné superpočítače. Své závěry často prezentují v předstihu před ostatními vědci.

Mezivládní panel pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) dal při sestavování svých zpráv přednost průměrným hodnotám ze všech přijatých modelů. Jenomže skutečná rychlost tání v posledních letech je o hodně vyšší. V září 2005 pokrývalo Arktidu 5,32 milionů km2 ledu, přičemž dlouhodobý průměr za období let 1979 až 2000 je 6,74 milionů km2. V letošním roce se rozloha ledového pokryvu propadla o 38 procent pod normál na pouhých 4,13 milionů čtverečních kilometrů. Ztráta 2,61 milionů km2 ledu je srovnatelná s rozlohou Aljašky a Texasu dohromady nebo s velikostí deseti Velkých Británií. Tak razantní ztrátu nepředvídaly ani nejextrémnější počítačové simulace.

Proces tání urychlují teplé mořské proudy. Do Severního ledového oceánu pronikají z Atlantiku i Pacifiku.

"Tvrdím, že globální modely klimatu podceňují množství tepla dodávaného k mořskému ledu oceánskou advekcí," vysvětlil Maslowski. "Nízké prostorové rozlišení fakticky omezuje zpracování důležitých detailů. My používáme regionální model pro Severní ledový oceán včetně reálných atmosférických dat."

Prakticky shodný postoj vyjádřil v rozhovoru pro BBC profesor Peter Wadhams z univerzity v Cambridge. Ten díky sonarům ponorek britského Královského námořnictva shromáždil důkazy o tom, že objemová ztráta předčí i ztrátu rozlohy.

"Některé modely neberou dostatečně v potaz povahu fyzikálních procesů, k nimž dochází. Led se ztenčuje ještě rychleji, než se zmenšuje jeho rozloha," prohlásil Wadhams. "Tento model je použitelnější, protože pracuje s daty a zohledňuje procesy, jež se odehrávají uvnitř ledu. Otevřený oceán vstřebává mnohem více tepelné energie než zamrzlé moře."

Podle Wadhamse je jisté, že nás v příštích letech čekají další rekordy.

"Tohle není cyklus, není to výkyv. Ztráta ledu v letošním roce předznamenává stejné dění i v roce příštím. Bude to však ještě horší," varoval profesor. "Odkryje se ještě více plochy, zvýší se absorbce tepla a tání se dále urychlí. Nakonec všechno skoro naráz roztaje. Nemusí to být zrovna v roce 2013, ale bude to brzy, o hodně dříve než v roce 2040."

Ostatní experti jsou opatrnější, ale připouštějí, prognóza se může naplnit.

"Arktida křičí," řekl Mark Sereze z amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC).

Vedoucí kryosférického oddělení NASA Waleed Abdalati dodal: "Obvykle se nezabývám událostmi konkrétního roku. Ovšem letos byla změna natolik zásadní, především pokud jde o arktický led, že se prostě musíte zastavit a říct: 'Co se to děje?'"

Zdá se, že jsme překročili kritický bod a některým událostem už prostě nemůžeme zabránit.


Hrozí Evropě ochlazení?

Zásadní otázkou teď je, jak nové podmínky na severním pólu ovlivní podnebí. Důsledky budou dalekosáhlé. Arktický oceán bude v letních měsících vstřebávat podstatně více tepla než dosud. Kvůli tepelné roztažnosti se zvýší úroveň mořské hladiny. V období tání bude do severního Atlantiku proudit ohromné množství sladké vody z rozpuštěného ledu. To může destabilizovat termohalinní oceánickou cirkulaci. V takovém případě by se velmi citelně změnilo podnebí, a to jak na místní, tak i na globální úrovni.

Bezprostředně se můžeme nadít změny počasí během zimy. V části Spojených států bude méně pršet a sněžit. Naopak v Kalifornii může pršet víc. Pro Evropu má dominantní význam Golfský proud. Po jeho zastavení nebo odklonění by následoval pokles (zimních) teplot. Přestože v globálním průměru by se nadále oteplovalo, v Británii by se ochladilo asi o 5 stupňů Celsia, ve Skandinávii místy až o 10 nebo o 12 stupňů, poněkud chladněji by bylo i ve střední Evropě. Existují však i hlasy, které takovou změnu zpochybňují.


Rekordní tání ledu v Grónsku

Kromě úbytku mořského ledu vzbuzuje starosti tání v Grónsku, kde se podle satelitních měření rozpustilo v tomto roce 552 miliard tun ledu. Zaledněná plocha se oproti dosud rekordnímu roku 2005 zmenšila o 12 procent. Množství tajícího ledu je čtyřnásobně větší než před 15 lety. Teplota vzduchu na ostrově se od roku 1991 zvýšila o 7 stupňů Fahrenheita.

"Zatím jsme byli svědky jen nevelkého růstu teplot. Ve srovnání s ním je oteplení, které nastává, mnohem větší. Jestliže i malé oteplení mělo tak velký dopad na stav ledu, jaké následky bude asi mít budoucí oteplování?," položil si otázku Richard Alley z Pensylvánské státní univerzity.

Odborníci seznámili veřejnost se (zatím) nejhorším uvažovaným scénářem. Po rozpadu grónského a západoantarktického ledového příkrovu a zmizení okrajových částí východoantarktického štítu by se mořská hladina mohla zvednout během několika století o 20 metrů.
Oceánská cirkulace - systém povrchových a hlubinných mořských proudů.


Zdroje:
- Arctic Region Supercomputing Center
- BBC News (12.12.2007, Arctic summers ice-free 'by 2013')
- ABC Online (13.12.2007, Arctic ice melt worse than predicted: scientists)
- The Herald (13.12.2007, Summer ice in Arctic ‘will be gone in under five years’)
- Novinky (12.12.2007, Hrozivý scénář pro Arktidu: roztaje do šesti let)
- Yahoo News (12.12.2007, Ominous Arctic melt worries experts)
- Bloomberg.com (14.07.2007, Coal Ban May Avert `Point of No Return,' Climate Scientists Say)
- University of Colorado (10.12.2007, Greenland Melt Accelerating, According To CU-Boulder Study)
- Blog - Alexander Ač (13.12.2007, Zmizne Arktída ešte skôr? Za 6 rokov?!)
- Univerzita Komenského (Milan Lapin: Náhle zmeny klímy)
- AGU (2007 Fall Meeting: San Francisco, CA - 10–14 December 2007)
- Naval Postgraduate School (Wieslaw Maslowski, Research Associate Professor)