Správa OSN: Vyhráme boj s klimatickou zmenou?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 30.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110025

Posledná "Správa Ľudského Rozvoja" Spojených Národov s názvom "Boj s klimatickou zmenou: Ľudská solidarita v rozdielnom svete" (Fighting climate change: Human solidarity in a divided world) nie je príliš radostné čítanie (celá správa, súhrn). Už dlho je zrejmé, že klimatická zmena postihuje a naďalej bude postihovať tých, ktorí k nej prispeli najmenej, to znamená chudobných. Avšak ani bohaté štáty neuniknú jej následkom. Závažnými závermi správy je, že pokiaľ bude klimatická zmena pokračovať, úspechy v potlačovaní chudoby a podvýživy a zlepšení zdravia a vzdelania môžu byť v budúcnosti zvrátené. Rezignovaný pesimiznus však nie je na mieste.

Správa okrem iného konštatuje: Je logické a takmer nevyhnutné, že konfrontácia s problémom aký klimatická zmena predstavuje, môže uvrhnúť (a pravdepodobne už uvrhla) mnohých do postoja rezignovaného pesimizmu. V tomto prípade je však takýto postoj "luxus", aký si nemôžeme dovoliť. Nie kvôli sebe. Ale kvôli budúcim generáciám...


Mgr. Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (29.11.2007, Správa Spojených Národov: Vyhráme boj s klimatickou zmenou?)