Přírodních katastrof přibývá, roste i počet obětí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 26.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110020

Klimatické změny jsou stále hmatatelnější. Počet přírodních katastrof se za posledních 20 let zvýšil čtyřnásobně - z průměrných 120 katastrof za jeden rok na počátku 80. let na současných 500 katastrof ročně. Přibylo také obětí (lidí postižených katastrofami) a to o 68 procent ze 174 milionů za rok v letech 1985 až 1994 na 254 milionů ročně v období let 1995 až 2004. Ve své zprávě "Climate Alarm" to oznámila mezinárodní humanitární organizace Oxfam.

Zatímco zemětřesení a sopečné erupce ohrožují lidské životy v podobné míře jako dříve, záplavy se dnes vyskytují několikanásobně častěji než před čtvrt stoletím. V roce 1980 příroda způsobila 60 povodní a větrných bouří, v roce 2006 jich bylo už 240. Oproti stavu před 20 lety je evidováno i více vln veder (29 ročně v letech 1987 až 1996, 76 ročně v letech 1997 až 2006).

Zatím poslední velká přírodní katastrofa udeřila ve druhé třetině listopadu v Bangladéši. Cyklón Sidr si v této chudé zemi vyžádal odhadem 10 tisíc lidských životů. Pobřežní oblasti zaplavila pět metrů vysoká přílivová vlna hnaná větrem o rychlosti až 250 kilometrů v hodině. Také rok 2007 potvrzuje nepříznivý trend. Máme za sebou záplavy v Africe (nejhorší za 30 let, postiženo bylo 23 států, 2 milióny lidí), rekordní záplavy v Mexiku a ve Střední Americe (postiženo 1,5 miliónu lidí), bezprecedentní záplavy v Asii (historicky největší povodně v Indii, Nepálu a Bangladéši, od srpna utrpělo škody 11 států a 248 milionů lidí). Evropané mají v živé paměti letní vlnu veder. S lesními požáry zápasili hasiči v Evropě, Americe a Austrálii.

OSN od ledna do poloviny listopadu vydala už 15 naléhavých výzev k pomoci, to je nejvíce od doby, kdy byla založena. Všechny tyto výzvy (až na jedinou výjimku) si vynutil nebývalý rozsah povětrnostních katastrof.

"Letos jsme sledovali záplavy v jižní Asii, v Africe a Mexiku, které ovlivnily přes 250 milionů lidí. A to není nijak extra zvláštní rok. Odpovídá to modelu stále častějších, stále nepravidelnějších, stále nepředvídatelnějších a stále extrémnějších povětrnostních událostí, které postihují stále více lidí," řekla ředitelka Oxfamu Barbara Stockingová. "A nyní je třeba připravit se na ještě větší katastrofy."

"Jsme svědky dopadů klimatické změny... Tyto události neměly samy o sobě vysoký počet obětí, ale když je všechny sečtete, získáte mega katastrofu," konstatoval koordinátor nouzové pomoci OSN John Holmes.

Současný stav je ve shodě s očekáváním klimatologů. Podnebí na Zemi se otepluje a srážky jsou intenzivnější - naprší třeba 500 až 600 milimetrů vody během 24 hodin. Náhlé přívalové deště hrozí i tam, kde jindy nespadne ani kapka. Na extrémní počasí si mohou nejvíce stěžovat chudé státy, jejichž odpovědnost za globální oteplování je nejmenší.

Zatím poslední velká přírodní katastrofa udeřila ve druhé třetině listopadu v Bangladéši. Cyklón Sidr si v této chudé zemi vyžádal odhadem 10 tisíc lidských životů. Pobřežní oblasti zaplavila pět metrů vysoká přílivová vlna hnaná větrem o rychlosti až 250 kilometrů v hodině. Obrovské krize, jako hladomor v Africe počátkem 80. let, cyklón v Bangladéši v roce 1991 nebo vlna tsunami v Asii v prosinci 2004, si vyžádaly enormní ztráty na životech. Novým znepokojujícím trendem je přibývání malých a středně velkých katastrof. Počet obětí při těchto pohromách vzrostl z průměrných 6 tisíc v roce 1980 na 14 tisíc v roce 2005.

Jedna relativně menší živelná pohroma za druhou může chudé rodiny i celá společenství uzavřít do sestupné spirály, z níž není úniku.

Bohaté státy mají tendenci nabízet pomoc, když dojde k velkým katastrofám. Takovým událostem věnují sdělovací prostředky dostatečný zájem. Kromě toho je běžné, že podpora směřuje přednostně do zemí, které mají prioritní význam v zahraniční politice. Na ty ostatní se mnohdy zapomíná.

Některé regiony jsou extrémnímu počasí vystaveny více než ostatní. Například Vietnam v srpnu 2007 zasáhla prudká bouře a následné záplavy zpustošily centrální provincie. Tajfun Lekima pak v říjnu vyvolal sesuvy půdy a nové povodně byly nejhorší za posledních 20 let. Právě Vietnam je podle studie Světové banky nejvíce ohrožen stoupající mořskou hladinou. Na druhou stranu je v této zemi stále větším problémem sucho.

Pro chudé lidi, kteří jsou závislí na půdě, může mít i nepatrný posun podnebí osudový význam. Zpráva cituje Umedu Ddinaevovou, manželku rolníka z Tádžikistánu, která řekla: "Sarančata napadla naše pole a celá naše úroda zmizela. Všimla jsem si, že když teplota vystoupí nad 34 stupňů, tak je větší pravděpodobnost, že sarančata přiletí."

Autoři dokumentu vyzvali vlády vyspělých států a OSN, aby s humanitární pomocí neotálely a na katastrofy reagovaly rychleji, spravedlivěji a pružněji než dosud. Mezinárodní společenství se musí připravit na zvyšující se riziko katastrof, musí tomuto vývoji čelit, přizpůsobovat se mu a odpovědně snižovat chudobu i emise skleníkových plynů. Jen razantní redukce emisí může ještě zabránit zvýšení průměrné teploty o dva nebo více stupňů Celsia.

Aby se rozvojové státy dokázaly přizpůsobit nevyhnutelným dopadům klimatických změn, budou jim muset bohaté státy pomoci částkou v minimální výši 50 miliard dolarů ročně. Za tímto účelem je třeba co nejdříve zavést nové finanční mechanismy, domnívají se autoři zprávy.


Popis k fotografiím výše: Zatím poslední velká přírodní katastrofa udeřila ve druhé třetině listopadu v Bangladéši. Cyklón Sidr si v této chudé zemi vyžádal odhadem 10 tisíc lidských životů. Pobřežní oblasti zaplavila pět metrů vysoká přílivová vlna hnaná větrem o rychlosti až 250 kilometrů v hodině.


Počet evidovaných katastrof v letech 1980 až 2006.


Dokument humanitární organizace Oxfam s názvem "Climate Alarm" je vám k dispozici na této adrese (317 kB, formát pdf).


Zdroje:
- Oxfam GB (25.11.2007, Disasters escalating four-fold as climate change hits poor hardest)
- Oxfam GB (25.11.2007, Climate Alarm - Disasters increase as climate change bites)
- Reuters (25.11.2007, Disasters quadruple over last 20 years - Oxfam)
- Novinky (25.11.2007, Přírodních katastrof je čtyřikrát více, varují vědci)