Cenné přírodní lokality chrání evropská soustava Natura 2000

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Ochrana přírody, Vydáno dne: 19.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110014

V úterý 13. listopadu 2007 rozšířila Evropská komise seznam, tvořící soustavu Natura 2000 o seznamy evropsky významných lokalit v nových členských státech Unie (tedy v desítce států, které přistoupily v roce 2004), včetně České republiky.

Přidáním 4 255 lokalit došlo k rozšíření rozlohy evropsky významných lokalit o 90 000 km2, tedy cca o 38 %. Nově byl evropský seznam doplněn o lokality panonské biogeografické oblasti, která pokrývá území většiny Maďarska, části ČR a Slovenska. Doplněny byly i seznamy pro boreální, kontinentální (pokrývá 96 % území ČR) a atlantskou biogeografickou oblast. Další rozšíření, a to pro alpínskou a makaronéskou biogeografickou oblast, jsou plánovány na prosinec 2007 a pro středomořskou (mediteránní) oblast na leden 2008.

Seznamy nejmladších členů EU, Rumunska a Bulharska, budou zařazeny do evropského seznamu v prosinci 2008.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR, 19.11.2007


Převzato z:
- MŽP ČR (Cenné přírodní lokality už chrání celoevropská soustava Natura 2000)

Další informace:
- http://www.natura2000.cz
- http://ec.europa.eu/environment/nature
- http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000