Počasí v roce 2007

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 18.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110013

Rok 2007 je zatím s odchylkou plus 0.57 stupně Celsia třetím nejteplejším rokem v novodobé historii (od počátku měření v roce 1880). Statistikám vévodí rok 2005 s odchylkou plus 0.61 stupně Celsia. Rekordně vysoká byla v prvních deseti měsících teplota na pevnině (odchylka +1.04°C) a na severní polokouli (odchylka +0.72°C). Počasí v Tichomoří od srpna vzrůstající měrou ovlivňuje klimatický jev La Niňa (chladná fáze ENSO - El Niňo Southern Oscillation).


Povrchová teplota vzduchu - odchylky od normálu
(srovnání s průměrem za období let 1901 až 2000, měřeno od roku 1880)

LEDEN-ŘÍJEN 2007 ODCHYLKA POŘADÍ DOSUD NEJTEPLEJŠÍ ROK
V globálu
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+1.04°C
+0.40°C
+0.57°C

1.
7.
3.

2005 (+0.95°C)
1998 (+0.51°C)
2005 (+0.61°C)
Severní polokoule
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+1.20°C
+0.44°C
+0.72°C

1.
6.
1.

2002 (+1.01°C)
2005 (+0.55°C)
2005 (+0.71°C)
Jižní polokoule
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+0.57°C
+0.38°C
+0.41°C

6.
9.
9.

2005 (+0.84°C)
1998 (+0.52°C)
1997 (+0.56°C)


Teplotní anomálie v lednu až říjnu 2007

Z obrázku je zřejmé, že prakticky všude na pevnině byly teploty nadprůměrné (s výjimkou Argentiny, Uruguay, Chile, Peru, Kolumbie, Ekvádoru a několika málo míst v USA, Kanadě a na Novém Zélandu). Největší odchylky byly naměřeny v Evropě, Asii a Severní Americe (včetně Grónska).


Říjen 2007

Měsíc říjen byl podle předběžných údajů šestý nejteplejší (odchylka +0.49°C). Někde byla teplota oproti normálu o 5 i více stupňů Celsia vyšší. Abnormálně teplé počasí panovalo v USA, Austrálii, severozápadní Africe, částečně i v Asii a Jižní Americe. Chladněji než obvykle bylo ve Střední Evropě (včetně ČR), v Mongolsku a Paraguay.

Nadprůměrné množství srážek spadlo na středozápadě a východě USA, hodně pršelo i v některých oblastech Jižní Ameriky, Afriky a východní Asie. Podprůměrné úhrny byly zaznamenány na jihu USA, v Mexiku, Brazílii, Austrálii a v některých regionech Evropy, Indie a Číny.

Rozloha sněhové pokrývky byla v říjnu podprůměrná (8. nejmenší v historii). Velmi varující je rychlý úbytek mořského ledu na severní polokouli.


Povrchová teplota vzduchu - odchylky od normálu
(srovnání s průměrem za období let 1901 až 2000, měřeno od roku 1880)

ŘÍJEN 2007 ODCHYLKA POŘADÍ DOSUD NEJTEPLEJŠÍ ROK
V globálu
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+0.89°C
+0.34°C
+0.49°C

3.
9.
6.

2005 (+1.07°C)
2003 (+0.55°C)
2003 (+0.69°C)
Severní polokoule    
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+0.88°C
+0.40°C
+0.58°C

3.
8.
6.

2003 (+1.23°C)
2003 (+0.65°C)
2003 (+0.87°C)
Jižní polokoule
Pevnina
Oceán
Pevnina a oceán

+0.95°C
+0.30°C
+0.40°C

4.
16.
10.

1988 (+1.47°C)
1997 (+0.56°C)
1997 (+0.59°C)Teplotní anomálie v říjnu 2007

Říjen byl stejně jako ostatní měsíce v letošním roce abnormálně teplý. Nejvíce se teploty od průměru odchýlily v Asii, na východě USA a Kanady, v Austrálii a Africe. Spíše chladno bylo ve Střední Evropě, Mongolsku, Paraguay a částečně i v Kanadě a na jihozápadě Grónska.


Odchylky průměrné povrchové teploty vzduchu nad pevninou a oceánem v měsíci říjnu

Z grafu, který zahrnuje údaje z let 1880 až 2007, je vidět rychlé oteplování klimatu po roce 1980.


Teplotní anomálie v týdnu od 10. do 16. října 2007 - oceány

Podprůměrně chladná voda v rovníkové východní části Tichého oceánu souvisí s jevem La Niňa.


Srážkové anomálie v říjnu 2007 (v procentech)

Nadprůměrné množství srážek spadlo na středozápadě a východě USA, hodně pršelo i v některých oblastech Jižní Ameriky, Afriky a východní Asie. Podprůměrné úhrny byly zaznamenány na jihu USA, v Mexiku, Brazílii, Austrálii a v některých regionech Evropy, Indie a Číny.


Rozloha mořského ledu na severní polokouli - odchylky od průměru (v procentech)

Dlouhodobé zmenšování ledového pokryvu Arktidy se v letošním roce výrazně urychlilo. Odchylka od průměru činila v říjnu 27 procent.


Extrémy v počasí - stručný přehled


USA

Letošní říjen byl v USA devátým nejteplejším (odchylka +1.2°C). Rekordy byly překonány ve státech Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania a Rhode Island. Na většině území spadlo nadprůměrné množství srážek, na jihovýchodě nicméně přetrvává sucho. Mimořádně suché podmínky přispěly k ničivým požárům v jižní Kalifornii, při kterých shořelo více než 900 tisíc akrů půdy a 2 tisíce budov. Evakuovány musely být stovky tisíc lidí. V celých Spojených státech požáry v říjnu spálily přes 9.2 milionů akrů půdy. To je druhý nejvyšší údaj v historii (za rokem 2006 s 9.8 mil. akrů). Vysoký byl i počet tornád, mezi 17. a 19. říjnem se na Středozápadě zformovalo 87 větrných smrští.


Kostarika

Za zmínku stojí záplavy v Kostarice, kde deště ve dnech 10. až 11. října způsobily záplavy, při nichž bylo pobořeno více než 800 domů. Velká voda a sesuvy půdy si vyžádaly přes 10 obětí na životech.


Haiti

Tropická bouře Noel a následné záplavy si na Haiti a v Dominikánské republice vyžádaly koncem října nejméně 140 obětí.


Počasí v říjnu 2007 - výběr událostí globálního významu

Přehled říjnových extrémů v počasí.


Zdroj: NCDC-NOAA (15.11.2007, Climate of 2007 October in Historical Perspective)