Ledovce na západě Kanady jsou nejmenší od roku 5000 př.n.l.

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 10.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110008

Rozloha kanadských ledovců je nejmenší za posledních sedm tisíc let. Dokazují to zbytky stromů nalezené v Garibaldiho provinciálním parku (Garibaldi Provincial Park) asi 65 kilometrů severně od Vancouveru. Geolog Johannes Koch z College of Wooster objevil poblíž ustupujících ledovců v Britské Kolumbii zachovalé části kmenů, které byly po tisíce let pohřbené pod silnou vrstvou ledu. Z mrazivého sevření je vysvobodilo až prudké oteplování, která začalo ve druhé polovině 19. století.

Stratovulkán Mount Garibaldi na jihu Pobřežních hor (Coast Mountains) v Britské Kolumbii
Stratovulkán Mount Garibaldi na jihu Pobřežních hor (Coast Mountains) v Britské Kolumbii. Spící sopka se vypíná do výšky 2678 metrů. V celém Garibaldiho provinciálním parku (Garibaldi Provincial Par) vědci evidují 208 ledovců a 10 ledovcových polí, které dohromady pokrývají 390 kilometrů čtverečních.
Některé pahýly a pařezy byly poměrně zachovalé a to včetně kořenové části.

"Pařezy byly ve velmi dobrém stavu, u některých se zachovala i kůra," řekl Dr. Koch.

Stáří stromů bylo pomocí radikarbonové metody stanoveno na 7 tisíc let. Je téměř jisté, že i přes neustálé kolísání objemu ledovců byla dřevní hmota po celou dobu uvězněná v ledu.

Podle Kocha je ústup ledovců na celém světě v posledních 150 letech velmi dramatický a argumenty opírající se o přirozené procesy nemohou tyto změny uspokojivě vysvětlit. V období let 1600 až 1850 většina ledovců na severní polokouli rostla a dosahovala maximální velikosti od konce glaciálu před 10 až 12 tisíci lety. Koncem 19. století nastal rychlý obrat, který nemá v holocénu obdoby.

Svůj výzkum Dr. Koch představil na výročním zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America) v Denveru.


Sedm tisíc let starý kmen stromu pod ledovcem Overlord (Overlord Glacier) na západě Kanady.
Sedm tisíc let starý kmen stromu pod ledovcem Overlord (Overlord Glacier) na západě Kanady.


Zdroje:
- GSA Press Release (30.10.2007, Western Canada's Glaciers Hit 7000-Year Low)
- College of Wooster - Dr. Johannes Koch (Holocene Glacier Fluctuations)
- Live Science (30.10.2007, Melting Glacier Reveals Ancient Tree Stumps)