Klimatické změny ohrožují zdraví Australanů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 02.11.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007110002

Rychlé klimatické a enviromentální změny zvyšují zdravotní rizika. Při vlnách veder umírá více lidí než dříve. Nepříznivé a extrémní výkyvy počasí v některých regionech snižují úrodu a vedou k nedostatku pitné vody. Tím se zhoršují problémy s podvýživou a průjmy. Znečištění vzduchu vyvolává kardiovaskulární choroby. Jiné nebezpečí je spojené s šířením malárie a dalších tropických nemocí. Na zdraví populace se negativně odráží i ztráta biodiverzity a okyselování světových oceánů.

Klimatické změny ohrožují zdraví Australanů. Na zdravotní rizika číhající na obyvatele Austrálie se zaměřila studie neziskové vědecké aliance Research Australia. Na zprávě publikované 29. října 2007 se podílelo dvanáct předních australských specialistů na oblast zdravotnictví a lékařských věd.

Základní problémy shrnuly autoři dokumentu do několika bodů: Profesor Tony McMichael z Australské národní univerzity podotkl, že výzkumníci teprve začínají specifikovat všechna zdravotní rizika vyvolaná oteplováním planety.

"Náš expanzivní vliv na životní prostředí vrhá obrovský stín na zdraví budoucích generací," řekl McMichael. "Ale není to pouze teplejší planeta a povětrnostní pohromy - změna klimatu je jednou z mnoha enviromentálních změn. Naše zdraví je ohrožováno vysycháním vodních toků, degradací půdy, rozvracením ekosystémů a okyselováním oceánů. Musíme tato rizika lépe poznat a zmírnit je také zásluhou nového výzkumu."

Podle McMichaela lékařská věda vycházela dlouho z mylného předpokladu, že přírodní svět kolem nás je v podstatě neměnný.

"Chování člověka dnes bezděčně narušuje běh světa, proto musíme porozumět tomu, jak lidmi podnícené změny podnebí a životního prostředí na celé planetě působí a budou působit na naše životy," dodal profesor McMichael.

"Klimatické změny ovlivňují veškeré oblasti života - od dostupnosti a kvality vody až po teplotu a potraviny," navázal profesor Tim Flannery, který je držitelem ocenění Australan roku 2007. "Ignorování klimatických změn by, pokud jde o lidské zdraví, bylo stejné, jako bychom chovali rybičky v akváriu a odmítali jim výměnit stále špinavější vodu."

Flannery 8. října v australské televizi prohlásil, že obsah skleníkových plynů v atmosféře překročil v polovině roku 2005 kritickou hranici (k tomu viz tento článek).

Pisatelé zprávy vyzvali k rozhodnějšímu úsilí při snižování emisí skleníkových plynů a podpořili kroky vedoucí k úspoře energií, ke zdravějšímu životnímu stylu obyvatel a nižší spotřebě červeného masa. Celá společnost by měla hledat a rozvíjet možnosti přizpůsobení. Měly by být vypracovány plány efektivní adaptace na nastávající změny. Adaptace si například vyžádá stavební úpravy. Zodpovědnost za šíření potřebných informací má vláda. Vláda by měla rovněž investovat do systému včasné výstrahy, záchranného systému a zdravotnictví.


Celou zprávu s názvem "Healthy Planet, Places and People at risk" si můžete stáhnout na této adrese (formát pdf, 1,84 MB)


Lesní požáry v Austrálii. Záběr z 18. října 2007 ukazuje rozsáhlé plochy hoříci a spálené vegetace v Severním Teritoriu.

Lesní požáry v Austrálii. Záběr z 18. října 2007 ukazuje rozsáhlé plochy hoříci a spálené vegetace v Severním Teritoriu.

Podle projekcí Australského meteorologického úřadu stoupne průměrná teplota v Austrálii do roku 2030 o 1 stupeň Celsia. Do roku 2070 se oteplí o 1,8 až 3,4 stupně v závislosti na množství vypuštěných emisí. Očekává se postupné snižování srážkových úhrnů a to zejména na jihu kontinentu. Častější budou sucha, požáry i intenzivní přívalové deště.

Zdroj: NASA (Bushfires in Northern Territory, Australia)Zdroje:
- Thank you Day (29.10.2007, Healthy Planet, Places and People at risk, pdf)
- EurekAlert! (29.10.2007, Healthy planet, places and people at risk, kopie)
- Research Australia (an alliance for discoveries in health)
- The Australian National University