Teplejší oceány zvyšují koncentraci CO2 v ovzduší

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 28.10.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007100024

Koncentrace oxidu uhličitého v oceánu je šedesátkrát větší než v atmosféře. Výměna uhlíku mezi atmosférou a oceánem není konstantní a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Nejnovější studie evropských a amerických vědců potvrdila, že v dobách ledových, kdy byla teplota vody relativně nízká, byly oceány schopné pojmout nesrovnatelně více oxidu uhličitého, než je tomu v současné době. Oteplení vyvolané klimatickými změnami absorbci CO2 zpomaluje a usnadňuje jeho zpětný průnik do atmosféry. V konečném důsledku se tak zvyšuje obsah CO2 v ovzduší. Zpráva o výzkumu byla otištěna 18. října 2007 v časopise Nature.

Teplejší oceány zvyšují koncentraci CO2 v ovzduší. V dobách ledových byla úroveň CO2 v ovzduší zpravidla nižší než v dobách meziledových. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Vědci se domnívali, že během dob ledových se uhlík kumuluje ve spodních patrech oceánu. Jejich hypotéza se nyní potvrdila. Důkazy přinesla geochemická analýza sedimentů vyzvednutých ze subarktické části Tichého oceánu. V maximální fázi posledního glaciálu se v mořských hlubinách zvýšil obsah uhlíku. Je známo, že v chladnější vodě se akumuluje podstatně více uhlíku než ve vodě teplé.

Autoři tvrdí, že globální oteplování, které se připisuje lidské činnosti, bude mít pravděpodobně za následek uvolnění skleníkových plynů (především CO2) z oceánů.

"Naše výsledky prokazují, že antropogenní oteplování způsobuje další kritickou zpětnou vazbu rozhodnou pro bilanci CO2," prohlásil Samuel Jaccard ze Spolkové vysoké školy technické (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) ve švýcarském Curychu.


Podrobnosti (zdroje):
- ETH (19.10.2007, The amount of CO2 in the sea is decisive)
- Nature (18.10.2007, Carbon dioxide release from the North Pacific abyss during the last deglaciation)