Amazonský deštný prales je odolný vůči krátkodobému suchu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 21.10.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007100018

Deštné pralesy v povodí největší světové řeky Amazonky jsou odolnější, než si vědci ještě nedávno mysleli. Abnormálně suché a slunečné počasí v roce 2005 nezanechalo na stromech žádné negativní stopy a naopak podpořilo jejich růst. Vyplývá to ze studie amerických a brazilských odborníků. 20. září 2007 o tom informoval časopis Science.

"Místo zpomalení růstu během období sucha, jak by se zřejmě dalo čekat, prales na sucho reagoval pozitivně, přinejmenším krátkodobě," řekl jeden z pisatelů studie Scott R. Saleska, odborný asistent na katedře ekologie a evoluční biologie univerzity v Arizoně. "Je to velmi zajímavá a podivuhodná reakce."

Pohled na tropický deštný prales obklopující řeku Madre de Dios v Peru. Fotografie je z června 2004.
Pohled na tropický deštný prales obklopující řeku Madre de Dios v Peru. Fotografie je z června 2004.

Zdroj: Wikipedia
To odporuje dosud přijímaným názorům, které tvrdí, že tvorba biomasy v Amazonii začne klesat už po prvním měsíci sucha. Kvůli globálnímu oteplování by prý mohl do konce tohoto století amazonský deštný prales úplně zaniknout. Nahradit by ho měla travnatá savana.

Katastrofická hypotéza však není podložena dostatečně průkazným pozorováním. Nikdo ji zatím neporovnal s přesným satelitním měřením.

"My jsme tak učinili a využili jsme příležitosti, jaká se naskytla při posledním období sucha v roce 2005," prohlásil Kamel Didan, Saleskův univerzitní kolega spolupracující s katedrou pedologie, hydrologie a ekologie. "Velký kus amazonského pralesa - jihozápadní region, kde bylo sucho největší - reagoval kladně. Prales odpověděl větší produktivitou. A to je velká novina."

Atypicky slunečné počasí v roce 2005 stromy povzbudilo a podnítilo k větší fotosyntéze. Vodu pravděpodobně čerpaly z hlubších podzemních rezerv. Díky této zvýšené aktivitě absorbovaly více oxidu uhličitého a přispěly tak ke zpomalení globálního oteplování.

Je samozřejmě otázkou, jak by se situace vyvíjela, kdyby sucho pokračovalo několik let. Kladná odezva se navíc týkala pouze nedotčených částí pralesa, které nebyly poničené těžbou dřeva a mýcením. I tak jsou ale tyto poznatky významným posunem v pohledu na stabilitu amazonského pralesního ekosystému.

Z evolučního hlediska je rezistence vůči krátkodobému suchu pochopitelná, domnívá se Dr. Saleska. Klimatický jev El Niňo čas od času úhrn dešťových srážek v Brazílii snižuje. Pokud by ovšem nedostatek vody trval delší dobu, stromy by zahynuly.

Na obrázku vlevo je zachycena úroveň fotosyntetické aktivity v oblasti amazonského deštného pralesa během sucha v červenci až září 2005. Zelená barva signalizuje zvýšený růst vegetace, žlutá průměrný, červená snížený (průměr za období let 2000 až 2006). Na obrázku vpravo je zaznamenáno množství a rozložení dešťových srážek ve stejném prostoru i čase. Nízké srážkové úhrny jsou vyznačeny červeně, nadprůměrné srážky modře (průměr za období let 1998 až 2006).
Na obrázku vlevo je zachycena úroveň fotosyntetické aktivity v oblasti amazonského deštného pralesa během rekordního sucha v červenci až září 2005. Zelená barva signalizuje zvýšený růst vegetace, žlutá průměrný, červená snížený (průměr za období let 2000 až 2006). Na obrázku vpravo je zaznamenáno množství a rozložení dešťových srážek ve stejném prostoru i čase. Nízké srážkové úhrny jsou vyznačeny červeně, nadprůměrné srážky modře (průměr za období let 1998 až 2006).

První z obrázků vychází z měření spektroradiometru MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Tímto přístrojem je vybavená družice Terra. Druhý obrázek byl získán díky radarovému zařízení, které je umístěné na satelitu TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission).

Zdroj: NASA, Kamel Didan, Terrestrial Biophysics and Remote Sensing Lab, University of Arizona


Zpracováno podle:
- NASA (21.09.2007, Amazon Forest Unexpectedly Resilient to Drought)
- Science (20.09.2007, Amazon Forests Green-Up During 2005 Drought)
- EurekAlert! (21.09.2007, Amazon forest shows unexpected resiliency during drought)
- University of Arizona (Dr. Scott Saleska)