Grónský ledový příkrov taje nečekaně velkou rychlostí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 18.10.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007100016

Tání ledového příkrovu v Grónsku je stále rychlejší a několikanásobně předčí všechny dříve uváděné vědecké odhady. Od roku 2004 se tempo rozpadu ledovců na jihovýchodě ostrova zvýšilo o 400 procent. "Je to alarmující vývoj," řekl Abbas Khan z Národního vesmírného centra při Technické univerzitě v Dánsku. Na výzkumu se podíleli také vědci z univerzity v Coloradu. Výsledky zveřejnil časopis Geophysical Research Letters.

Jiná studie amerických a evropských odborníků poukázala na to, že k tání dochází i ve vysokých nadmořských výškách a trvá déle než v minulých letech.

Grónsko Ve východní části Grónska se z pevninského štítu oddělují ledové kry, které by dohromady utvořily obrovskou kostku ledu měřící na každé straně 6,5 kilometru. A tato pomyslná kostka nepřestává růst. "Právě teď mizí čtyřikrát více pevninského ledovce než na počátku tohoto desetiletí," konstatovali autoři zprávy.

"Nevíme, jestli je to způsobeno globálním oteplováním nebo jinými faktory. Až do roku 2004 ztrácela ledovcová masa na jihovýchodě ostrova asi 50 až 100 krychlových kilometrů za rok. Od té doby se tempo tání urychlilo na 300 km3 ročně. To je skok o 400 procent, což je velmi znepokojující," poznamenal Dr. Khan. "Bude-li tento trend pokračovat, zvýší voda z ledovců mořskou hladinu v tomto století o více než 60 centimetrů."

Rozpadající se ledovce monitorují speciální stanice Globálního pozičního systému (GPS) umístěné na vyvýšeninách a podél příkrovu.

Tím, jak se zmenšuje množství ledu na ostrově, klesá tlak vyvíjený na skalnaté podloží. V důsledku toho dochází k pohybům terénu. Měření prokázala zvedání terénu o 4 až 5 centimetrů za rok. Za stejnou dobu se okraj ledového štítu ztenčuje o 100 metrů.


Tání v Grónsku se posouvá do vyšších nadmořských výšek

Podle jiné studie, podporováné americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA), je akcelerující tání ledové hmoty pozorované v celém Grónsku a neomezuje se jen na některé lokality. Množství ledu a sněhu rozpuštěného v letošním roce by mohlo dvakrát pokrýt území celých Spojených států amerických. Tání postupuje do vyšších nadmořských výšek. Tento rok bylo zaznamenáno i ve výšce kolem 2 tisíc metrů.

"Když sníh v takto vysokých nadmořských výškách roztaje a potom znovu zmrzne, může absorbovat až čtyřnásobně více energie než čistý nerozpuštěný sníh," vysvětlitl Marco Tedesco z univerzity v Marylandu. "To může ovlivnit energetickou bilanci Země změnou poměru mezi pohlceným slunečním zářením a zářením odraženým zpět do atmoféry. Rozmrzlý sníh může rovněž modifikovat hustotu sněhu, jeho tloušťku i vodní kapacitu."

Badatele nepřestává překvapovat extrémní variabilita a komplikovanost procesů, k nimž v Grónsku dochází. Díky družicím jsou důležité údaje získávány prakticky okamžitě a všechny události jsou sledovány s minimálním časovým odstupem.

Ukázalo se, že v oblastech s vysokou nadmořskou výškou se led letos rozpouštěl o 150 procent více než v jiných letech. Období tání bylo navíc o 25 až 30 dnů delší, než jaká je průměrná hodnota za předcházejících 19 let. V oblastech s nižší nadmořskou výškou bylo tání ve srovnání s průměrem o 30 procent větší.

Tedesco upozornil, že tající voda podporuje pohyb ledovců klouzajících po zmrzlém podkladu. "Čím větší bude rychlost ledovcových proudů, tím více vody se dostane do oceánu a tím více bude potenciálně ovlivněno zvyšování mořské hladiny," dodal Tedesco.

Grónský ledový příkrov má rozlohu 1,7 milionů čtverečních kilometrů. Led dosahuje tloušťky až 3200 metrů. Pokud by se úplně rozpustil, úroveň světových oceánů by se zvedla o 7 metrů.


Období tání (počet dnů) v roce 2007 ve srovnání s průměrem v letech 1988 až 2006. Grónský led ubývá stále rychlejším tempem, v letošním roce roztálo množství, které by celé území USA pokrylo více než dvojnásobně.


Zdroje:
- SpaceCenter.dk (11.10.2007, Greenland is melting at record speed)
- AFP (12.10.2007, Greenland ice cap melting faster than expected)
- NASA (20.09.2007, NASA Researchers Find Snowmelt in Antarctica Creeping Inland)
- NASA (25.09.2007, EO News: Greenland Snow Melting Hit Record High in High Places)
- Lidovky.cz (16.10.2007, Ledovec taje čtyřikrát rychleji)