Zpráva o životním prostředí v ČR za rok 2006

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Zdroje informací, Vydáno dne: 05.10.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007100006

Ovzduší silně znečištěné jemným prachem, rostoucí počet alergiků, vysoká energetická náročnost průmyslu a produkce skleníkových plynů, ovlivňujících zemské klima, nízký podíl obnovitelných zdrojů energie, narůstající objem skládkovaného komunálního odpadu či nejpoškozenější lesy v Evropě - to jsou hlavní problematické oblasti, na které upozorňuje aktuální Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006, kterou ve středu projednala vláda.

"Začátkem devadesátých let se kvalita životního prostředí výrazně zlepšila, teď už ovšem několik let stagnuje. V řadě oblastí pokulháváme za ostatními evropskými státy. Vzduch obsahující nadlimitní koncentrace prachových částic PM10 dýchá 62 % obyvatel, a to nejen ve městech. Výrazně roste znečištění ovzduší dopravou a ze spalování v lokálních topeništích. To znamená bezprostřední riziko pro zdraví lidí, zvyšuje se počet dětí s alergiemi. Ten trend jsme tušili z dat, která postupně dostáváme, řadu kroků ke zlepšení jsme proto už nastartovali," konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.

"Peníze z evropských fondů pomohou při pořizování nízkoemisních (ekologičtějších) spalovacích zdrojů pro vytápění, státní úřady postupně obmění své automobily za čistější alternativy, přísnější bude kontrola STK, novela zákona o silniční dani zvýhodní auta na environmentálně šetrnější pohon. Reviduje se systém poplatků za znečišťování ovzduší, připravovaná novela zákona o ovzduší stanoví přísnější parametry pro spalování v domácích kotlích. Pomoci by měla i druhá fáze ekologické daňové reformy," vypočítává Martin Bursík.

Ministerstvo životního prostředí také spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na změně lesnické legislativy, změny čekají zákon o odpadech i obalech.

Zpráva například uvádí, že:
Kompletní znění Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2006 (formát pdf, 10,2 MB)

Souhrn Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2006 (formát pdf, 1,4 MB)


Nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2006.


Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2006.


Index defoliace lesních porostů (podíl porostů s odlistěním vyšším než 25%).


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR


Převzato z:
- Ministerstvo životního prostředí ČR (05.10.2007, Zpráva o životním prostředí varuje: Zlepšování...)