Současné zemědělství je nešetrné k půdě, to se musí změnit

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 04.10.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007100005

Podle studie Davida Montgomeryho, geomorfologa z Washingtonské univerzity v Seattlu, by lidstvo mělo co nejdříve přehodnotit svou zemědělskou praxi. Nestane-li se tak, čeká nás potravinová krize. Každým rokem se totiž z povrchu zemědělské půdy ztrácí v průměru 1 milimetr silná vrstva ornice. Pokud se vám to zdá málo, pak vězte, že její přirozená obnova trvá 10 let. Úbytek zeminy se projevuje poklesem výnosů. Bez aplikace průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků už vyčerpaná pole neposkytují dostatečnou úrodu.

Na naléhavou potřebu změny upozornil letos v září odborný časopis Americké geologické společnosti (Geological Society of America) GSA Today. 1. října 2007 se podobná výzva objevila i v časopise Science.

Masivní eroze půdy na pšeničném poli nedaleko Washingtonské státní univerzity. Půdní eroze je celosvětovým problémem a i když se někteří zemědělci rozhodli dát přednost šetrnějším metodám, většina zatím stále setrvává u konvenčních postupů. Ty způsobují erozi, která mnohonásobně převyšuje přirozenou obnovu povrchových vrstev zeminy. Vědci proto doporučili nahradit pluhy secími stroji, díky nimž se riziko eroze minimalizuje. Při stejných výnosech dochází i k úspoře hnojiva a pohonných hmot. To se vzhledem k rostoucí ceně ropy jeví jako velká výhoda. Dalším kladem je přibývání organické hmoty v půdě a tím i snižování koncentrace atmosférického oxidu uhličitého.

Bezorebné obdělávání půdy (no-till farming) je bohužel málo rozšířené a v současné době se uplatňuje na pouhých 7 procentech zemědělské plochy. Vesměs se to týká jen Severní a Jižní Ameriky.

"Ztráta zeminy při konvenčním zemědělství desetinásobně až stonásobně převyšuje rychlost, s jakou se půda vytváří," konstatoval profesor Montgomery.

Pro Montgomeryho je bezorebné organické zemědělství a střídání pěstovaných plodin jediným způsobem, jak můžeme udržet produkci potravin na přijatelné úrovni.

Profesor své názory podložil komplexní analýzou. Zpracoval více než 200 studií a vyhodnotil údaje z 1650 měření. Na začátku letošního roku vydal knihu "Dirt: The Erosion of Civilizations", ve které dal do souvislosti zánik historicky nejvýznamnějších civilizací s degradací zemědělské půdy. V minulosti se lidé po vyčerpání země přestěhovali jinam. Takovou možnost ale současná společnost nemá.

"Trvání naší společnosti závisí na způsobu, jakým zacházíme s půdou," domnívá se Montgomery.

Lepšímu hospodaření podle něj nesvědčí ani prosazování biopaliv. Tlak na vyšší produkci energetických plodin půdu ještě více zatěžuje, argumentuje profesor.


Zdroje:
- Science (01.10.2007, Dust Bowl Writ Large?)
- University of Washington (08.09.2007, Conventional plowing is 'skinning our agricultural fields')
- Český rozhlas Leonardo (02.10.2007, Krize pod nohama)