Havel: Klimatické změny neohrožují planetu, ale lidstvo

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 27.09.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090027

Bývalý český prezident Václav Havel si na rozdíl od svého nástupce v prezidentské funkci nemyslí, že by hrozba klimatických změn byla uměle zveličována. Naopak. Ve svém článku "The planet is not at risk. We are" (Planeta není v nebezpečí. My jsme) vyjádřil obavy o osud celého lidstva. Bude-li člověk i nadále sám sebe klamat a ignorovat nebezpečí globálního oteplování, nemůže čekat, že tyto změny přečká bez újmy. Příroda nás důrazně varuje a my bychom ji ve svém vlastním zájmu měli poslechnout. Anglicky psaná úvaha vyšla 25. září v listu International Herald Tribune.

Václav Havel Havel věří, že antropogenní aktivita je příčinou klimatických změn. Podle něj si už nemůžeme dovolit čekat. Lidé, zejména obyvatelé Evropy a Ameriky, žijí už více než sto let na dluh a zatím neměli v úmyslu tento dluh splácet.

"Důsledky potenciálních klimatických změn lze jen těžko odhadnout...," napsal Havel. "Podnebí není jako kyvadlo, které se po nějaké době vrací zpět do původní polohy. Klima se neklidně vyvíjelo po miliardy let do obrovských komplexních systémů, a systémů uvnitř systémů, kde je všechno nejrůznějšími způsoby propojené. Tyto struktury se už nikdy nevrátí přesně do téhož stádia, v jakém se nacházely před 50 nebo 5000 lety. Změní se do nového stavu. Bude-li změna nepatrná, nemusí to život nijak ohrozit. Avšak větší změny by mohly mít nepředvídatelné dopady na globální ekosystém. V tom případě bychom se měli sami sebe ptát, zda by byl lidský život možný. Jelikož panuje tolik nejistoty, je to výzva k veliké pokoře a opatrnosti.

"Nesouhlasím s těmi, kteří v této souvislosti varují před ohrožením občanských svobod. Nemůžeme si donekonečna nalhávat, že nic není špatně, že můžeme dál vesele žít konzumním životem, ignorovat klimatické hrozby a odkládat řešení. Třeba nehrozí nebezpečí nějaké velké katastrofy v příštích letech nebo desetiletích. Kdo ví? Ale to nezlehčuje naši zodpovědnost vůči budoucím generacím."

"Kdykoli přemýšlím o problémech dnešního světa, ať už se to týká ekonomiky, společnosti, kultury, bezpečnosti, ekologie nebo civilizace obecně, vždycky skončím tím, že jsem konfrontován s mravní otázkou: Jaká akce je zodpovědná a přijatelná? Mravní řád, naše svědomí a lidská práva - to jsou na počátku třetího tisíciletí nejdůležitější otázky."

"Musíme se znovu a znovu vracet ke kořenům lidské civilizace a zvažovat naše vyhlídky v tomto století. Musíme vše analyzovat svobodomyslně, střízlivě, neideologicky, nepředpojatě a promítnout své znalosti do praktické politiky."

Nejenom technologická opatření, domnívá se Havel, ale i ekologická výchova, vzdělávání a etické vnímání jsou nutnými předpoklady pro úspěšné zvládnutí klimatických změn. Důležitá je spoluzodpovědnost a vědomí sounáležitosti se všemi živými bytostmi.

"Buď si uvědomíme své místo v živém a životodárném organismu naší planety, nebo budeme čelit riziku, že se naše evoluční cesta zastaví na tisíce nebo dokonce milióny let. Proto je třeba brát tuto záležitost velmi vážně a vidět ji jako výzvu k zodpovědnému chování a ne ke zvěstování konce světa. Konec světa byl během historie očekáván mnohokrát a nikdy samozřejmě nepřišel. A nepřijde ani tentokrát. Nemusíme se strachovat o naši planetu. Byla tu před námi a s největší pravděpodobností tu bude i po nás. Ale to neznamená, že lidská rasa nečelí vážnému nebezpečí. V důsledku naší činnosti a nezodpovědnosti pro nás nemusí v tomto klimatickém systému zůstat místo..."


Zdroje:
- International Herald Tribune (25.09.2007, The planet is not at risk. We are)
- České noviny (26.09.2007, Havel: Kvůli změnám klimatu není ohrožena Země, ale lidstvo)