Biopalivá horšie ako klasický benzín?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Potravinová krize, biopaliva, Vydáno dne: 23.09.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090022

Britský denník Times priniesol článok, podľa ktorého môžu biopalivá narobiť viac škody ako osohu. (Pôvodná štúdia tu.) Doteraz sa predpokladalo, že používanie biopalív môže byť prospešné, len ak sa pestovaním repky olejnej alebo kukurice nenahradia napr. porasty dažďového lesa. Okrem toho, že podľa niektorých informácií, že pestovanie týchto plodín za účelom spaľovania v autách zvýšilo ceny potravín, nové výskumy ešte viac zvýrazňujú kontroverziu širšieho využívania biopalív (resp. repky a kukurice). Prečo?

Kukuřice Repka olejná a kukurica podľa nových výpočtov produkujú asi o 70% a 50% viac skleníkových plynov ako klasické fosílne palivá. Dôvodom je oxid dusný (N2O), ktorý je asi 300-krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2. Podľa posledných výskumov polia na pestovanie biopalív uvoľňujú do vzduchu asi dvojnásobné množstvo oxidu dusného ako sa doteraz predpokladalo.

Štúdia ukazuje, že pred tým, ako sa začne veľkoplošne využívať akákoľvek metóda v boji proti globálnemu otepľovaniu, je potrebná podrobná kvantitatívna analýza.

"Potrebujeme racionálne rozhodnutia skôr ako sa pridáme na víťaznú stranu, len preto, že sa javí, že dôjde k zníženiu emisií CO2." Povedal Keith Smith, profesor z University of Edinburgh, jeden z autorov štúdie.

Kukurica sa pestuje ako hlavná plodina pre biopalivá v USA, kde jej produkcia nedávno prevýšila jej pestovanie ako potraviny. V Európe je hlavnou plodinou repka olejná (rozsiahle žlté polia, ktoré ste si isto všimli), ktorá zodpovedá za 80% produkcie biopalív. Profesor Smith ďalej povedal:

"Význam štúdie je v tom, že ešte viac spochybňuje použitie biopalív [pre redukcii CO2], ako sa doteraz myslelo."

Dr. Franz Conen z University of Basel vo Švajčiarsku sa vyjadril:

"Dúfame, že tí, čo prijímajú rozhodnutia o (ne)podporovaní v budúcnosti zoberú na zreteľ aj emisie N2O, a uprednostnia určité formy produkcie biopalív pred inými."

Dr. Dave Reay, z University of Edinburgh aplikoval výsledky štúdie a vypočítal, že ak sa uskutoční plánované 7-násobného zvýšenie plochy pre kukuricu do roku 2022, ako to navrhuje americký senát, emisie skleníkových plynov z dopravy sa zvýšia asi o 6%.

Štúdia je publikovaná v "open-access" časopise Atmospheric Chemistry and Physics (Impakt Faktor = 4.3), kde je prístupná k odbornej diskusii.

Lewis Smiths, 22. Sept. The Times


Mgr. Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (23.09.2007, Biopalivá horšie ako klasický benzín?)