Náboženští představitelé se v Grónsku modlili za planetu Zemi

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy, Vydáno dne: 11.09.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090011

Od 6. září 2007 se v městečku Illulisat na západním pobřeží Grónska koná konference uspořádaná neziskovou organizací Religion, Science and the Environment (RSE). Dvě stovky účastníků z celého světa bude podle plánu za polárním kruhem pobývat celý týden a většinu času stráví diskusemi o klimatických změnách, ekologii a odpovědnosti člověka za život na Zemi.

Pod vedením pravoslavného ekumenického patriarchy Bartoloměje I. se 7. září v těsné blízkosti ustupujících ledovců konalo společné modlitební shromáždění křesťanů, muslimů, židů, buddhistů, hinduistů a šintoistů. Vyznavači rozdílných náboženských směrů se bok po boku modlili za planetu a prosili o sílu a odhodlání k brzké nápravě.

Pod vedením pravoslavného ekumenického patriarchy Bartoloměje I. se 7. září v těsné blízkosti ustupujících ledovců konalo společné modlitební shromáždění křesťanů, muslimů, židů a buddhistů. Vyznavači rozdílných náboženských směrů se bok po boku modlili za planetu a prosili o sílu a odhodlání k brzké nápravě. "Naše modlitba je uznáním, že jsme zpustošili Zemi a nyní to musíme napravit změnou svého životního stylu," prohlásil Dr. Musharraf Hussein, jeden z předních vůdců muslimské obce v Británii. "Hledáme pomoc u našeho Stvořitele, abychom získali sílu a schopnost uskutečnit nezbytné změny," dodal Hussein.

Věřící se modlili mlčky a neobraceli se k Bohu se žádostí, aby tání ledovců ustalo. Taková prosba by totiž byla stejně hloupá, jako rozkaz Knuta Velikého, který se v 11. století jakožto panovník Dánska, Norska a Anglie rozhodl, že zastaví příliv.

"Tato událost vysílá poselství, že změna podnebí je našim problémem a my všichni jsme odpovědní," řekl Aqqaluk Lynge, vedoucí představitel Inuitů. "Musíme zabránit poškozování stvoření. V tomto bodě se inuitská filozofie prolíná se všemi ostatními náboženstvími."

"Máme povinnosti k našim bližním, ale také povinnosti k celému stvoření," navázal René-Samuel Sirat, bývalý vrchní rabín Francie.

Organizátoři se domnívají, že Arktida je místem, kde už uzrály první hořké plody našeho selhání. Mořský led taje nevídanou rychlostí. Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku lidské historie. Krizi, která nás všechny čeká, můžeme překonat jen tehdy, budeme-li jednat hned a se vzájemným respektem a úctou.

V našem malém světě musíme všichni bojovat společně, přitakala Sofie Petersenová, biskupka protestantské církve v Grónsku. "V našem malém světě musíme všichni bojovat společně," přitakala Sofie Petersenová, biskupka protestantské církve v Grónsku.

Modlitba pod otevřeným nebem byla zakončena zpěvem inuitského sboru.

Na konferenci nazvanou "Arktida: Zrcadlo života" (The Arctic: Mirror of Life) přijeli kromě známých náboženských představitelů také vědci, politici, ekologičtí aktivisté a novináři. Sympozium se konalo pod záštitou předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. Papež Benedikt XVI. účastníkům vzkázal, že globální oteplování je velkou hrozbou pro lidstvo a je třeba aktivně podporovat ochranu životního prostředí.

"Je pozoruhodné, jak málo je tady teď ledu ve srovnání s tím, když jsem tady byla před několika lety," zamyslela se Grete Hovelsrudová z Centra pro mezinárodní výzkum klimatu a životního prostředí v norském Oslo. "Rychlost změn se zvyšuje a hodně lidí se zajímá o to, co se děje."

Grónská ministryně financí a zahraničních věcí Aleqa Hammondová konstatovala, že její země se stala symbolem klimatických změn.

Dánský geolog Minik Rosing připomněl vývoj Grónska v minulosti a vyslovil názor, že změny probíhají natolik rychle, že se jim lidstvo při současném způsobu života nemůže přizpůsobit.

"Existují tři mýty, které nás okrádají o šanci jednat jasně a rozhodně. Prvním je posvátnost ekonomického růstu, druhým bezpodmínečná nutnost neregulovaného trhu a třetím konzumní společnost... Globalizace není lékem na naše nemoce, ona je nemocí," řekla ekoložka, feministka a doktorka přírodních věd Vandana Shiva. "Musíme překonat síly, pod jejichž vlivem věříme, že jsme, protože konzumujeme. Potřebujeme zemskou demokracii, jež vezme v potaz veškerý život na naší planetě."


Zdroje:
- Planet Ark (10.09.2007, Religious Leaders Unite in Prayer on Climate Change)
- RSE Symposia (Symposium VII: 'The Arctic: Mirror of Life')
- RadioVaticana.org (25.08.2007, Patriarcha Bartolomej I. organizuje v Grónsku ekologické...)