Výzva: Pomozte zachránit 30 tisíc stromů v Klánovickém lese

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 09.09.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090009

Výzva občanům: Zastaňte se lesa!

Vážení spoluobčané,

budoucnost největšího lesního porostu na územní hlavního města Prahy je ohrožena! Soukromá společnost chce obnovit a rozšířit golfové hřiště v Klánovickém lese. Kvůli tomuto plánu má být pokáceno několik desítek tisíc vzrostlých stromů!

Golf se v Klánovicích hrál od roku 1938 do roku 1952, kdy komunistický režim tento vývoj násilně přerušil. Tehdy spáchanou křivdu však nelze nahradit křivdou ještě větší - vykácením části lesa v dnes již chráněném přírodním parku, navíc v jeho zvláště chráněném území a ochranném pásmu.

Domníváme se, že pro život v Praze je neporušený pás lesa mnohonásobně cennější a potřebnější, než další golfové hřiště.

Pokud jste stejného názoru jako my, prosíme Vás, podpořte naši výzvu.


"PODPORUJI zachování celistvosti Klánovického lesa jakožto součásti "zeleného pásu" kolem Prahy. Jsem PROTI budování golfového hřiště, kterému by padly za oběť tisíce stromů a které by svým provozem způsobilo nevratné škody ve zbylých lesních porostech."


Chcete-li tuto výzvu podpořit, pokračujte, prosím, zde.


Občanské sdružení Újezdský STROM
http://www.ujezdskystrom.info/


Článek Karla Kříže na podporu této výzvy si můžete přečíst zde.