Ohlédnutí za požáry v Řecku - žhářství nebo změna klimatu?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Požáry, Vydáno dne: 05.09.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090005

Při letošních požárech v jihoevropských zemích přišlo o život bezmála sto lidí. Nejhorší spoušť napáchal oheň v Řecku, kde od 24. srpna zahynulo 64 osob (z toho 7 hasičů). Zničeno bylo 228 tisíc hektarů lesa a 41 tisíc hektarů zemědělské půdy. Ekonomické škody se odhadují na 1,2 až 4 miliardy eur. I když je pravda, že řecká vláda přičetla největší díl odpovědnosti žhářům, rychlé rozšíření plamenů bylo usnadněno extrémně suchým a teplým počasím. Diskutuje se také o špatném hospodaření v lesích a neschopnosti úřadů.

Požáry v Řecku. S jasným stanoviskem vystoupila řecká ministryně zahraničí Dora Bakoyannisová. Záplavy v Británii na jedné straně a požáry v Řecku na straně druhé jsou podle ní dostatečně jasnou výpovědí o změnách klimatu.

"V takovém okamžiku každý člověk chápe, že jevům způsobeným změnou podnebí bude třeba v rámci EU čelit mnohem větší součinností a rychlostí," prohlásila Bakoyannisová.

"V důsledku klimatických změn, sucha a několika dalších fenoménů musíme předpokládat výskyt obdobných událostí i v příštích letech," poznamenal Peter Mogens Carl, generální ředitel evropské Komise pro životní prostředí.

Bez ohledu na slova politiků můžeme konstatovat, že situace v Řecku je komplikovanější.

"Řecko bude stále, rok co rok, čelit těmto krizím, dokud nevyřeší právní a institucionální problémy týkající se kultivace půdy, změny v demografické situaci na venkově a zhroucení tradičních zemědělských postupů," nechal se slyšet Bill Jackson z Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Odhady, kolik oxidu uhličitého se při požárech dostalo do atmosféry, jsou zatím předčasné. Jestliže stromy znovu vyrostou, tak CO2 vstřebají zpět. Cyklus lesních požárů a následné obnovy je přirozený. Avšak globální oteplování přirozenou rovnováhu narušuje.

"Pokud se požáry vyskytují častěji, tak vegetace nemá čas na to, aby vyrostla. Výsledný efekt je ten, že uniká více uhlíku, než je ekosystém schopný před dalšími požáry zpětně absorbovat," vysvětlil Earl Saxon z IUCN.

"Globální emise z odlesňování a degradace pralesů jsou hned po spalování uhlí druhým největším jednotlivým zdrojem emisí CO2," uvedl Stefan Singer z mezinárodního fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF).

Každým rokem zmizí podle OSN 13 milionů hektarů světových pralesů. To je plocha srovnatelná s rozlohou Řecka. Deforestrace přispívá ke globálním emisím CO2 18 procenty.

Oheň si vybírá stále větší daň ve Spojených státech, kde ještě před 20 lety byly velké požáry (s rozsahem nad 2 tisíce hektarů) poměrně vzácné. Jenomže za posledních 10 let bylo evidováno více než 200 požárů, které svým rozsahem předčily ty z 80. let desetinásobně. V minulém roce shořelo rekordních 3,9 milionů hektarů vegetace.

S obrovskými požáry se prokazatelně častěji potýkají i v Austrálii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Kanadě, Rusku, Mongolsku, Indonésii, Jihoafrické republice a Brazílii. Nezkrotný ohnivý živel zasahuje rozsáhlá území, generuje žár o teplotě až 1.200 stupňů Celsia a velmi výrazně mění počasí v regionu. Je dokonce schopen vytvářet tornáda, jako tomu bylo poblíž Canberry v roce 2003. Ve stejném roce shořelo na Sibiři 19 až 22 milionů hektarů krajiny.

Profesor Stephen J. Pyne z Arizonské státní univerzity tyto obrovské požáry označil za "klimatické tsunami" a Kevin O'Loughlin, ředitel Kooperativního výzkumného centra lesních požárů (Bushfire Co-operative Research Centre) v Melbourne je přesvědčený o tom, že "nemohou být kontrolovány žádnými potlačujícími prostředky, které máme kdekoli na světě k dispozici."

Experti shodně tvrdí, že nebezpečný trend je způsoben klimatickými změnami, konkrétně suchem a vyššími teplotami vzduchu. Řada z nich nicméně zastává názor, že za zhoršení mohou částečně i některá opatření přijatá v zájmu ochrany přírody. Nelíbí se jim například zákaz regulovaného spalování lesních porostů. Kvůli novým směrnicím se v lesích hromadí mnoho suchého dřeva. Tím se samozřejmě riziko požárů zvyšuje.


Na satelitním záběru jižního Řecka z 29. srpna 2007 jsou jasně rozeznatalné plochy spálené požáry. Nejvíce zničených oblastí se nachází v západní části Peloponésského poloostrova. Rozlišit lze i několik aktivních ohnisek požárů.
Na satelitním záběru jižního Řecka z 29. srpna 2007 jsou jasně rozeznatalné plochy spálené požáry. Nejvíce zničených oblastí se nachází v západní části Peloponésského poloostrova. Rozlišit lze i několik aktivních ohnisek požárů.

Zdroj: NASA (29.08.2007, Fires in Greece)


Zdroje:
- The Independent (02.09.2007, More 'megafires' to come, say scientists)
- Colorado Bob (03.09.2007, Mega-Fires the "Climatic Tsunamis")
- Reuters AlertNet (01.09.2007, Questions raised on Greek forest fire management)
- Reuters AlertNet (01.09.2007, As Greek fires rage, EU debates fighting drought)
- Reuters AlertNet (02.09.2007, Greece buries fire victims, hopes for autumn rain)
- Reuters AlertNet (02.09.2007, Greek forest fires could be CO2 threat)
- Reuters AlertNet (02.09.2007, Greece hopes autumn rains will end 10-day fires)
- iDNES.cz (03.09.2007, Požáry na Peloponésu byly definitivně uhašeny)