O koľko by mali klesnúť emisie CO2 a čo preto urobiť?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Konkrétní pomoc, Vydáno dne: 30.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080024

Aká je spotreba CO2 priemerného Slováka (Čecha)? Ako rýchlo narastajú koncentrácie v globále? Ako veľmi a ako rýchlo potrebujeme obmedziť emisie skleníkových plynov, aby sme sa vyhli najhorším dôsledkom klimatickej zmeny? Čo preto môže urobiť jednotlivec?

V súčasnosti, podľa Národnej Klimatickej správy z roku 2005 (Klimatickú správu z roku 2001 nájdete tu) sú emisie skleníkových plynov na jedného obyvateľa Slovenska okolo 7.7 tony (priemerný Čech spotrebuje asi 11,4 tony CO2). Je to nadpriemer v porovnaní so štátmi Európskej Únie.

Profesor David J.C. MacKay vo svojej knihe Without the Hot Air uvádza, že ak by sme chceli byť "globálne" spravodliví, čo sa týka emisií CO2 na hlavu, tak za rok môžeme vypustiť 4 tony CO2 (t.j. 1 tonu uhlíku). To znamená, že spotrebujeme skoro 2-krát viac CO2, ako je celosvetový priemer. Už len z tohto morálneho hľadiska by sa Slovensko, a každý jednotlivec s nadpriemernou spotrebou CO2, mal snažiť minimalizovať svoj výdaj CO2.

To však stále znamená, že aj pri stabilizovaní emisií skleníkových plynov (t.j. emisie 14T CO2/na hlavu/rok) na súčasnej úrovni bude ich koncentrácia narastať zhruba rýchlosťou 2 ppm za rok (viac o globálnych emisiách CO2 a ich vývoji tu).

Ak chceme udržať koncentráciu skleníkových plynov na relatívne bezpečnej úrovni (ktorá je definovaná ako 450 ppm, aj keď táto hranica už pravdepodobne nezabráni roztopeniu Arktického plávajúceho ľadu v lete), tak táto hranica bude zo súčasnej koncentrácie 385 ppm (pri konštantnom predpokladanom medziročnom náraste 2 ppm) dosiahnutá zhruba za 37 rokov. Je však nutné si uvedomiť, že týchto 37 rokov predpokladá, že emisie CO2 už nebudú narastať a rovnako sa neurýchli ich medziročné ukladanie v atmosfére.

Ak chceme, aby koncentrácie CO2 vo vzduchu prestali narastať, je potrebné ich spotrebu na hlavu obyvateľa Zeme obmedziť na 1.5 tony CO2/hlavu. Aby sme získali predstavu, takúto spotrebu CO2 na obyvateľa mali v roku 2003 štáty ako Jamaica, Thajsko, Mexico alebo Uzbekistan. Napríklad aj Švédsko, ktoré sa chváli najväčším podielom energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov, nespĺňa túto podmienku (5.6 tonyCO2/obyvateľ/rok). Ďalší zaujímavý fakt je, že ak poletíte povedzme z Prahy do Londýna a späť, tak uvoľníte do vzduchu okolo 0.3 tony CO2.

Tu si dovolím otázku: Kto seriózny sa odváži tvrdiť, že chudobní ľudia sú pre planétu väčšou hrozbou ako bohatí? (Chudobní ľudia majú tendenciu ničiť prírodu lokálne, avšak bohatí ľudia globálne - čo je horšie?)

Z toho jednoznačne vyplýva úloha Slovenska a jeho obyvateľov, ale aj ostatných rozvinutých zemí je dosiahnuť stavu (do roku 2042), aby ľudia na úrovni súčasného priemerného Holanďana žili pri spotrebe (čo sa týka CO2) na úrovni súčastného priemerného Afričana. (MacKay udáva vo svojej knihe limity 3 tony CO2 do roku 2020 a 1.5 tony do roku 2030, nezistil som však, akú kritickú hladinu koncentrácie CO2 vo vzduchu udáva.)

Profesor David J.C. MacKay vo svojej knihe odporúča (čakať na nové a účinnejšie technológie nie je riešenie):
  1. Študujte. Zistite o klimatickej zmene čo možno najviac informácií na internete, v televízii, v knihách.

  2. Vypočítajte si svoje vlastné emisie CO2: zistite, ako veľmi prispievate ku globálnemu otepľovaniu (viď stránku http://www.carbonfootprint.com/calculator.html).

  3. Výrazne obmedzte alebo úplne prestaňte lietať: je to nielen najškodlivejší spôsob prepravy na prekonanú vzdialenosť, ale je to tiež spôsob prekonávania najdlhších vzdialeností. (www.chooseclimate.org/flying), cestujte vlakmi miesto autobusov.

  4. Šetrite energiou doma, zatepľujte, znížte vykurovanie a pod.

  5. Kupujte energeticky účinné výrobky: dívajte sa na energetickú účinnosť na obaloch (pozri www.saveenergy.co.uk).

  6. Prejdite na dodávateľa energie z obnoviteľných zdrojov (www.greeprices.com). (Neviem, dá sa toto urobiť na Slovensku??? Ak áno, ako?)

  7. Zmeňte svoje transportné návyky, chodievajte pešo, používajte miestne obchody, školy, dovolenkuje vo svojom okolí, zbavte sa auta, alebo ho používajte čo najmenej (Fred Pearce v článku pre New Scientist predpokladá, že bude nevyhnutná prestavba štruktúry existujúcich miest tak, aby ľudia nemuseli ďaleko cestovať do práce, do obchodov a pod., tzv. Eco-cities).

  8. Rozprávajte sa s inými ľuďmi o tom, čo robíte pre zníženie spotreby energie a ochranu pred klimatickou zmenou.

  9. Zapojte sa do ekologicky aktívnej organizácie.

  10. Tlačte na slovenskú (českú) vládu.

Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (29.08.2007, O koľko by mali klesnúť emisie CO2 a čo preto urobiť?)