Eroze pobřeží a zvyšující se hladina moře ohrožují deltu Nilu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zvyšování hladin moří, Vydáno dne: 29.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080022

Podle Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) stoupne mořská hladina do konce tohoto století o 28 až 58 centimetrů. Některé jiné zdroje připouštějí zvýšení až o jeden metr. Tyto odhady se však můžou ukázat jako nedostatečné, dojde-li k narušení ledových příkrovů v Grónsku a Antarktidě. Mezi regiony, které jsou zaplavením ohroženy nejvíce, patří Egypt, konkrétně delta Nilu, kde žije třetina z 80 milionů obyvatel této země. Problémy začaly už v 70. letech minulého století, kdy byla dokončena výstavba Asuánské přehrady. Toto kontroverzní vodní dílo sice umožnilo vyrábět elektrickou energii a regulovat každoroční záplavy, současně však přineslo mnoho negativ. Jedním z nich je i zadržování naplavenin, které jsou nepostradatelné pro obnovu erodujícího pobřeží. Před tím, než byla přehrada postavena, se delta Nilu zvětšovala o pět metrů ročně, v současnosti se stále rychleji zmenšuje.

Delta Nilu na fotografii družice Terra z 5. února 2003. Úrodné údolí řeky Nil kontrastuje s pouštní krajinou okolo.
Delta Nilu na fotografii družice Terra z 5. února 2003. Úrodné údolí řeky Nil kontrastuje s pouštní krajinou okolo.
Ačkoli oblast delty tvoři jen 2,5 procenta z rozlohy Egypta, je domovem téměř 30-ti milionů obyvatel. Průměrná hustota na jednu čtvereční míli (2,6 km2) činí přibližně 4 tisíce osob.

Nil přemisťuje každým rokem 120 milionů tun sedimentů. Pravidelně se opakující záplavy transportovaly po tisíce let ohromné množství bahna, písku a živin. Tím zmírňovaly přirozenou erozi pobřeží. Tato rovnováha byla Asuánskou přehradou narušena.

Když uvážíme i dopady klimatických změn a zvyšující se hladinu Středozemního moře, musíme dojít k závěru, že delta Nilu čelí velkému nebezpečí.

"Situace je vážná a vyžaduje okamžitou pozornost. Jakékoli zpoždění by znamenalo mimořádné ztráty," prohlásil Mohamed el-Raey, ekolog z Alexandrijské univerzity.

I když se za posledních deset let úroveň Středozemního moře zvýšila jen nepatrně, část pobřeží byla zaplavena. Kdyby se hladina v tomto století zvýšila o 30 centimetrů, bude to mít podle expertů vážné následky. Zničeny by byly například písečné pláže, které přitahují tisíce turistů. Ohrožen je i unikátní říční ekosystém a archeologicky cenné lokality ve starobylé Alexandrii. Kromě toho slaná mořská voda proniká do podzemí a kontaminuje zásoby sladké vody.

Vzestup moře o jeden metr by zaplavil čtvrtinu delty a vyhnal 10,5 procenta egyptské populace. Světová banka ve své letošní zprávě konstatovala, že důsledky by byly ještě horší, kdyby se naplnil odhadovaný demografický vývoj a počet obyvatel by se do roku 2050 zdvojnásobil na 160 milionů.

V oblasti delty je soustředěna téměř polovina egyptské zemědělské výroby, pěstuje se tam řada důležitých plodin včetně pšenice, banánů a rýže.

Kdyby však moře stoupalo ještě rychleji, než se nyní odhaduje, byla by to opravdu katastrofa. Velké otázky vzbuzuje tání pevninských ledových příkrovů. Richard Alley, geolog z Pennsylvánské státní univerzity, připomněl, že štíty se rozpouštějí sice pomalu, ale přesto mnohem rychleji, než si vědci ještě před deseti lety mysleli. Kompletní rozpad by ovšem trval celá staletí.

O klimatických změnách se v Egyptě, stejně jako jinde v Africe, příliš nemluví. Vláda v Káhiře už investovala stovky milionů dolarů do betonových hrází. Mají chránit hlavně turisticky atraktivní pláže. Z některých míst je dokonce písek odebírán, jen aby ho byl na plážích dostatek. Ochranné valy vznikají v Alexandrii a také u Rašídu, kde byla v roce 1799 nalezena slavná Rosettská deska, díky níž se podařilo rozluštit egyptské hieroglyfy.

"Egypt se snaží chránit své pobřeží," řekl Mohamed el-Shahawy, klimatolog z Egyptské agentury pro otázky životního prostředí (EEAA). Uděláme vše, co je v našich silách. "Pak budeme žádat svět, aby nám pomohl."


Populační mapa Egypta. Oblasti zvýrazněné červenou barvou jsou potenciálně ohrožené zvýšením mořské hladiny.
Populační mapa Egypta. Oblasti zvýrazněné červenou barvou jsou potenciálně ohrožené zvýšením
mořské hladiny.


Zdroje:
- Environmental News Network (24.08.2007, Global Warming Causing Mediterranean Sea to Rise...)
- World Bank (Egypt)
- SEDAC (Low Elevation Coastal Zone Urban-Rural Estimates)
- Wikipedie (cz) (Delta Nilu)
- Wikipedia (en) (Nile Delta)
- Afrika online.cz (10.04.2001, Hydrologická politika na africkém kontinentě)
- Egyptian Environmental Affairs Agency