Klimaskeptici ako dvorní šašovia

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 21.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080016

James Hansen z NASA píše vo svojom poslednom článku o klimaskeptikoch:

"Na klimaskeptikov sa bude spomínať ako na dvorných šašov. Nemá zmysel s nimi zápasiť. Budú tu vždy. Budú sa zabávať aj vtedy, ak sa Titanik začne potápať. Ich úloha je iba odvádzať pozornosť od toho, čo je dôležité." a ďalej pokračuje: "Dôležití sú hradní páni, ktorí určujú udalosti na dvore, tí ktorí majú moc, tí s možnosťou niečo zmeniť, tí ktorí budú žiť v zatratení ak prejdeme za "body zlomu". Sú to vládcovia priemyslu, spoločností ako EXXON/Mobil, výrobcovia áut, sú to všetci tí vodcovia, ktorí uprednostnili krátkodobý profit pred osudom planéty a osudom našich detí. Dvorní šašovia sú ich šašovia, ktorým sem-tam zaplatia, avšak viac ich podporujú dezinformačné kampane."

James Hansen ďalej pokračuje o práve budúcich generácií na planétu v stave, ako tu môžeme žiť my:

James Hansen "Dvorní šašovia slúžia na odpútanie pozornosti, pozornosti od požívacieho práva. Požívacie právo je vec, ktorú by mocní chceli zakázať, vec o ktorej by chceli aby ich deti nevedeli. A v tomto im pomáhajú šašovia. Neexistuje nebezpečenstvo roztopenia Arktídy, možnosť destabilizácie Západo-akrtického Štítu, narastanie hydrologických extrémov, viac súch a silnejšie lesné požiare na jednej strane a na strane druhej intenzívnejšie zrážky a záplavy na stranej druhe, neexistuje hrozba zásob sladkej vody pre obrovský počet ľudí v rozličných oblastiach sveta. Uau! Je šťastie, tak ako nám ukazujú naši šašovia, ide len o imaginárne problémy a obavy. My, páni priemyslu môžeme pokračovať v business-as-usual, nepotrebujeme čeliť problému ako si zachovať profit (a pokrok!) bez toho, aby sme ničili dedičvo v očiach našich detí..."

James Hansen o "konzervatívcoch":

"Som zmätený názormi niektorých konzervatívcov, ktoré zvyčajne vyjadrujú nepríjemným spôsobom v e-mailoch, ktorými ma v posledných dňoch bombardovali. Je to tým viac znepokojivé, že pochádzam z relatívne konzervatívneho štátu, a sám seba považujem relatívne konzervatívneho v mnohých oblastiach. Je to znepokojivé, pretože konzervatívci by mali byť tými, ktorí by ako prví mali stáť a bojovať za ochranu Stvorenia, a za práva mladých a nenarodených. To je totiž základný, medzigeneračný proglém v globálnom otepľovaní a nekonečného využívania fosílnych palív: súčasná generácia, vo svojich dôsledkoch, okráda budúce generácie..."

"Zdá sa mi, že súčasná situácia s iba minimálnymi snahami potlačiť globálnu klimatickú zmenu, odráža, aspoň čiastočne, "úspech" dezinformačnej kampane, ktorú vládcovia priemyslu prinajmenčom tolerovali, a v niektorých prípadoch podporovali. Samozrejme, Príroda nakoniec sama odhalí, kde je pravda..."

Venované Václavovi Klausovi, Ľubošovi Motlovi (vďaka ktorému som na tento článok narazil), Ivanovi Březinovi, Jiřímu Svobodovi, Radovanovi Kazdovi, ale aj mnohým iným, však oni sa určite spoznajú ;-) - našťastie ich nie je toľko, ako v USA...

A poznámka na záver: "Nech urobíte pre ľudí čokoľvek, vždy vás budú nenávidieť..."


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (20.08.2007, Klimaskeptici ako dvorní šašovia)