Česká veřejnost se zajímá o problémy životního prostředí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Veřejné mínění, Vydáno dne: 21.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080015

Obyvatelé České republiky se zajímají o stav životního prostředí, nemají však jednotný názor na jeho ochranu. Zatímco 46 procent občanů je s ochranou životního prostředí v ČR spokojeno, 47 procent ji nepokládá za dostatečnou. Stejně kontroverzní je i stanovisko k provozu jaderných elektráren. Hromadění odpadů, nedostatek pitné vody, znečišťování zdrojů pitné vody, úbytek deštných pralesů, globální oteplování, úbytek druhů, vyčerpání zdrojů surovin a znečišťování zemědělské půdy považuje většina společnosti za závažný globální problém. Výsledky šetření z první poloviny května představilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Země Na otázku týkající se zájmu o informace související s životním prostředím, odpovědělo 13 procent osob s tím, že se o ně rozhodně zajímá, 54 procent se spíše zajímá, 29 procent se spíše nezajímá a ve 3 procentech případů se dotazovaní nezajímají vůbec.

Míru dostupných informací o stavu životního prostředí v ČR považuje mírně nadpoloviční většina společnosti za nedostatečnou. Rozhodně dostačující je pouze pro 3 procenta respondentů, spíše dostačující pro 30 procent, spíše nedostačující pro 46 procent a rozhodně nedostačující je pro 10 procent lidí.

Na otázku, jak se Česká republika stará o životní prostředí, se 1 procento účastníků výzkumu přiklonilo k odpovědi, že se stará příliš mnoho. 46 procent hodnotí péči za přiměřenou. Naopak za nedostatečnou ji označilo 47 procent občanů.

Pohled české veřejnosti na vybrané globální problémy je následující:

Hromadění odpadů vnímá jako velmi závažný problém 60 procent dotázaných, pro 35 procent je to dosti závažný problém, jako málo závažný problém ho vidí 3 procenta respondentů, vůbec žádný problém to není pro 1 procento lidí.

Nedostatek pitné vody je velmi závažným problémem pro 58 procent, dosti závažným problémem pro 32 procent, málo závažným problémem pro 5 procent a pro 1 procento to vůbec není problém.

Znečišťování zdrojů pitné vody je velmi závažným problémem pro 55 procent, dosti závažným problémem pro 39 procent, málo závažným problémem pro 3 procenta a pro 1 procento to vůbec není problém.

Úbytek deštných pralesů je velmi závažným problémem pro 52 procent, dosti závažným problémem pro 34 procent, málo závažným problémem pro 5 procent a pro 1 procento to vůbec není problém.

Globální oteplování je velmi závažným problémem pro 52 procent, dosti závažným problémem pro 32 procent, málo závažným problémem pro 6 procent a pro 2 procenta to vůbec není problém.

Úbytek druhů je velmi závažným problémem pro 40 procent, dosti závažným problémem pro 42 procent, málo závažným problémem pro 11 procent a pro 1 procento to vůbec není problém.

Vyčerpání zdrojů surovin je velmi závažným problémem pro 38 procent, dosti závažným problémem pro 46 procent a málo závažným problémem pro 8 procent.

Znečišťování zemědělské půdy je velmi závažným problémem pro 33 procent, dosti závažným problémem pro 48 procent, málo závažným problémem pro 11 procent a pro 1 procento to vůbec není problém.

Provoz jaderných elektráren je velmi závažným problémem pro 15 procent, dosti závažným problémem pro 32 procent, málo závažným problémem pro 32 procent a pro 10 procent to vůbec není problém.


Tiskovou zprávu CVVM doplněnou srovnáním s obdobnými výzkumy z minulých let si můžete stáhnout zde (164 kB, formát pdf).


Zdroj: CVVM (20.08.2007, Životní prostředí a globální problémy očima české veřejnosti)