Globální oteplování zvyšuje počet hurikánů v Atlantiku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Bouře, tornáda, Vydáno dne: 20.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080014

V Atlantském oceánu vzniká od poloviny 90. let 20. století každoročně v průměru dvakrát více hurikánů než před 100 lety. Toto zvýšení je způsobeno teplejším povrchem oceánu a změnami povětrnostních podmínek, obojí zřejmě souvisí s globální změnou klimatu. Uvádí to studie, kterou 30. července 2007 zveřejnil britský časopis Philosophical Transactions of the Royal Society. Autory nové statistické analýzy jsou Greg Holland, ředitel meteorologického oddělení Národního střediska pro výzkum atmosféry (National Center for Atmospheric Research, NCAR) a Peter Webster z Technologického institutu v Georgii (Georgia Institute of Technology).

Greg Holland Dvojice vědců určila celkem tři přechodové fáze, během nichž se průměrné množství hurikánů a tropických bouří prudce zvýšilo. V první fázi mezi lety 1900 a 1930 se v Atlantiku zformovalo každý rok v průměru šest tropických bouří, z toho čtyři měly sílu hurikánu. V letech 1930 až 1940 se roční průměr zvýšil na deset, z toho bylo pět hurikánů. A konečně mezi roky 1995 a 2005 se za jeden rok utvořilo v průměru patnáct bouří, z toho osm bylo zařazeno mezi hurikány.

Častější výskyt bouří v posledním století přesně odpovídá změnám povrchové teploty vody ve východní části Atlantského oceánu. Dosavadní oteplení o 0,7 stupně Celsia se částečně vztahuje k období kolem roku 1930 (+0,4 st.). Další zvýšení koreluje s obdobím po roce 1995.

Holland s Websterem zde vidí jasnou spojitost s globálním oteplováním. Silnější skleníkový efekt je podle nich odpovědný asi za dvě třetiny teplotní změny.

"Nynější úroveň aktivity tropických cyklón v Severním Atlantiku je převážně reakcí na změnu podnebí z antropogenních příčin," napsali autoři studie.

Je možné, že v tomto století budou hurikánové sezóny ještě aktivnější. V tuto chvíli však nelze předvídat, jak dlouho současná přechodová fáze potrvá, nebo na jakém počtu se bouře stabilizují. Některé kalkulace svědčí o tom, že v případě oteplení o 1 až 2 stupně Celsia počet cyklón stoupne na 20 až 25 ročně, z čehož v 10 až 15 případech vznikne hurikán.

I když bouří přibývá, procentuální podíl hurikánů na celkovém počtu cyklón zůstává stejný. Zpravidla v 55 procentech případů se z bouře stane hurikán. V nepravidelných intervalech se mění pouze zastoupení silných hurikánů (s maximální silou větru nad 178 km/hod, tedy katagorie 3 a vyšší). V posledních letech byl v tomto ohledu pozorován zřetelný nárůst.

Diskuse o příčinách častějších a silnějších hurikánů byly vyprovokovány rekordními sezónami 2004 a 2005. Od té doby došlo mezi vědci k názorovému posunu. Ubývá skeptiků, kteří setrvávají u tradičních teorií o pravidelných cyklech. Studie naznačuje, že přirozená variabilita je důležitá, nicméně s největší pravděpodobností není jedinou příčinou, protože přirozená oscilace nemůže vysvětlit skokový nárůst počtu bouří v průběhu minulého století. Především změny probíhající od roku 1970 se přirozeným výkyvům vymykají.

Dostatečnou odpovědí není ani argument, že meteorologové pracují s lepší technikou a provádějí systematičtější měření. Údaje z přístrojů na palubách letadel jsou dostupné od roku 1944 a od roku 1970 jsou používány družice. Výrazně změny v hurikánové aktivitě však nastaly kolem roku 1930 a 1995.

Je pravda, že minulý rok přinesl mnohem méně tropických bouří než roky 2004 a 2005. Tento pokles byl nepochybně podpořen rozvojem jevu El Niňo v Tichomoří. Přesto můžeme konstatovat, že sezóna 2006 s pěti hurikány a dalšími čtyřmi pojmenovanými bouřemi byla početně nadprůměrná.

"Dokonce i klidný rok současného standardu by byl na začátku 20. století považován za normální nebo mírně aktivní," řekl Holland.

Celá studie s názvem "Heightened tropical cyclone activity in the North Atlantic: natural variability or climate trend?" (Zvýšená aktivita tropických cyklón v Severním Atlantiku: přirozená variabilita nebo klimatický trend?) je k dispozici na této adrese (568 kB, formát pdf)


Hurikány a tropické bouře jsou v Atlantském oceánu stále častější. V posledním století se odehrály tři přechodové fáze. První období na počátku 20. století bylo relativně klidné s průměrným výskytem šesti bouří za jeden rok. Roční průměr se zvýšil po roce 1930 a to na 10 bouří ročně. K dalšímu posunu na 15 bouří za rok došlo v období let 1995 až 2005. Na tomto grafu je modře vyznačen roční součet tropických bouří. Černá křivka znázorňuje devítiletý klouzavý průměr.
Hurikány a tropické bouře jsou v Atlantském oceánu stále častější. V posledním století se odehrály tři přechodové fáze. První období na počátku 20. století bylo relativně klidné s průměrným výskytem šesti bouří za jeden rok. Roční průměr se zvýšil po roce 1930 a to na 10 bouří ročně. K dalšímu posunu na 15 bouří za rok došlo v období let 1995 až 2005. Na tomto grafu je modře vyznačen roční součet tropických bouří. Černá křivka znázorňuje devítiletý klouzavý průměr.
Odchylky povrchových teplot moře mezi lety 1855 a 2005. Barevně jsou odlišeny hodnoty pro východní část Atlantiku (červená), západní část Atlantiku (černá), Mexický záliv (modrá) a východní Pacifik (přerušovaná černá).
Odchylky povrchových teplot moře mezi lety 1855 a 2005. Barevně jsou odlišeny hodnoty pro východní část Atlantiku (červená), západní část Atlantiku (černá), Mexický záliv (modrá) a východní Pacifik (přerušovaná černá).


Zdroje:
- UCAR (29.07.2007, Frequency of Atlantic Hurricanes Doubled Over Last Century; Climate Change...)
- Georgia Institute of Technology (30.07.2007, Freq. of Atl. Hurricanes Doubled Over Last Century)
- Philosophical Transactions (30.07.2007, Heightened tropical cyclone activity in the North Atlantic...)
- iDNES.cz (30.07.2007, Počet hurikánů v Atlantiku se za století zdvojnásobil)