Extrémní počasí postihuje každoročně přes půl miliardy lidí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Extrémní počasí, Vydáno dne: 15.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080010

Katastrofy způsobené extrémními výkyvy počasí jsou stále častější. Dokládá to statistika, o které se 9. srpna 2007 zmínila Margareta Wahlströmová, zástupkyně Koordinátora nouzové pomoci OSN. Mezi lety 2004 a 2006 se počet krizových situací zvýšil z 200 na 400. Adekvátně k tomu stouplo i množství postižených lidí. V současné době už každým rokem přesahuje půl miliardy a při meziročním srovnání dochází k nárůstu o desítky milionů. Výrazně přibylo záplav - z 60 v roce 2004 na 100 minulý rok. Tento trend potvrzuje i 70 ničivých povodní od ledna do července 2007. I přes obrovské materiální škody se však daří zmenšovat ztráty na lidských životech.

Záplavy v Číně - fotografie z 14. srpna 2007. "Čelíme častějšímu výskytu extrémních událostí," řekla Wahlströmová a poukázala na nedávné záplavy v Jižní Americe, jihovýchodní Asii, východní Africe a Evropě. "Velké nebezpečí spočívá v tom, že většina lidí žije v nejzranitelnějších částech světa."

Světová meteorologická organizace ve své zprávě ze 7. srpna konstatovala, že vlny veder i záplavy byly letos nadprůměrně časté na všech kontinentech vyjma Austrálie a Antarktidy. Povětrnostní podmínky se měnily velmi rychle. Například duben byl v Německu nejsušším měsícem od počátku měření v roce 1901. Zaznamenány byly pouhé 4 milimetry srážek. Oproti tomu květen se stal statisticky nejdeštivějším, když napršelo v průměru 126 milimetrů.

Špatnému počasí jde na vrub 55 až 65 procent všech katastrof. S nejhoršími důsledky se potýkají obyvatelé Asie. Na tento kontinent připadlo v minulém roce 83 procent obětí. Také hospodářské škody tam byly zdaleka největší.

"Ekonomickým následkům těchto pohrom musíme věnovat mnohem větší pozornost," uvedla Wahlströmová.

Klimatologové neočekávají, že bychom se v příštích desetiletích mohli dočkat nějakého zlepšení. Téměř všichni se domnívají, že počasí bude mít kvůli globálnímu oteplování stále extrémnější charakter a povede k ještě katastrofálnějším následkům než dosud.

To ještě více zatíží mezinárodní systém humanitární pomoci, varovala Wahlströmová.

"Výzva zemím, organizacím i jednotlivcům zní: Můžeme změnit své chování tak, abychom dokázali snížit dopady těchto jevů, když víme, že v příštích dvaceti letech budeme zcela jistě vystaveni ještě většímu počtu závažných událostí souvisejících s počasím?" ptá se Wahlströmová. Podle ní je velmi důležité, aby vlády a organizace místo pasivního odstraňování způsobených škod začaly jednat aktivně a přijaly plány na preventivní ochranu. Inspirovat by je měla Mezinárodní strategie pro omezování katastrof (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR).

Hlavní odpovědnost za ochranu lidí a majetku mají vlády. Vlády a úřady by měly pečlivě hodnotit rizika, zdokonalovat systémy včasné výstrahy a posilovat připravenost společnosti na živelné pohromy. Je třeba zvážit, zda a jakým způsobem se lze přizpůsobit a kde se vyplatí investovat do protipovodňových opatření. Investice by měly přednostně směřovat do zásobáren pitné vody a na ochranu zařízení na výrobu elektrické energie.

Wahlströmová připomněla strádání obyvatel na Filipínách, kde v rozmezí pouhých 10 týdnů řádilo pět tajfunů. Obyvatelé se i přes napáchané škody do zdevastovaných oblastí znovu vrátili. K rozhodnutí žít v potenciálně nebezpečných lokalitách je přiměly nejrůznější důvody, přičemž mnoho z nich je pochopitelných. Není samozřejmě možné doporučit všem lidem, aby se přestěhovali do vyšších poloh, i když by to bylo v některých případech nejlepší řešení.


Zdroje:
- United Nations (09.08.2007, On recent Floods in South Asia)
- United Nations (09.08.2007, Long-term efforts needed for South Asian flood recovery)
- Reuters (10.08.2007, Extreme floods hit 500 million people a year - UN)
- WTOPnews.com (09.08.2007, U.N.: Floods Affect 500M People a Year)
- WMO (07.08.2007, The World Meteorological Organization reports on extreme weather and...)
- Denik.cz (10.08.2007, Podle OSN postihnou záplavy každoročně půl miliardy lidí)