Klimatické modelování a přínos projektu climateprediction.net

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 10.08.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080007

Navzdory všem neúspěchům se klimatické modely postupně zdokonalují a jsou na dobré cestě dosáhnout uspokojivých výsledků. Jejich pochybná spolehlivost je dána především obtížným modelováním působení oblačnosti. Víme, že mraky povrch planety jednak ochlazují, protože odrážejí sluneční parsky zpět do vesmíru, ale také fungují jako lapače tepla zpětně vyzařovaného zemí.

Za nečekaně úspěšný krok správným směrem je považován výzkumný projekt climateprediction.net, jehož se zúčastnily desetitisíce lidí z celého světa. Tito dobrovolníci nechali na svých osobních počítačích proběhnout více než 57 tisíc klimatických modelů. Jak naznačila už první fáze výzkumu, teplota na Zemi by se mohla v tomto století zvýšít až o 11,5 stupně Celsia, pokud by koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře stoupla na dvojnásobek hodnoty z doby před průmyslovou revolucí, tedy zhruba na 560 ppm (milióntin). Při současném růstu emisí skleníkových plynů bude tato úroveň překročena do roku 2050.

"Distribuované" klimatické modelování, na němž je postaven projekt climateprediction.net, řídí a vyhodnocují vědci z Oxfordské univerzity, univerzity v Manchesteru a britského Meteorologického ústavu (Met Office). Podle nich má tento systém k dispozici mnohem větší početní výkon než jakýkoli superpočítač a jeho spolehlivost není ve srovnání s ostatními projekty o nic menší. Výsledky modelů totiž závisí daleko více na vstupních parametrech než na počítačovém vybavení. Důvěryhodnost naopak posiluje velký počet modelových situací.

Climateprediction.net Skutečně zásadní význam pro odhad změn v energetické bilanci Země a správnou prognózu globálního oteplování má oblačnost a některé další specifické parametry. U nich je ovšem každá předpověď problematická.

Při dalších výzkumech bude pozornost věnována klimatickým změnám v konkrétních částech světa, jako je Jižní Afrika. Důkladněji budou zkoumány rovněž reakce oceánu.

Autoři projektu shrnuli své dosavadní zkušenosti v dokumentu s názvem "Association of parameter, software and hardware variation with large scale behavior across 57,000 climate models". Celou studii si můžete stáhnout zde (142 kB, formát pdf)


Zdroje:
- environmentalresearchweb (17.07.2007, Climate models prove more reliable)
- Economist.com (05.07.2007, Grey-sky thinking)
- PNAS (26.07.2007, Association of parameter, software and hardware variation with large scale...)
- Euractiv.sk (07.08.2007, Spoľahlivosť klimatických modelov rastie)
- climateprediction.net