Pearce: IPCC nie je celý príbeh

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 29.07.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007070026

Fred Pearce, známy novinár pravidelne prispievajúci článkami do populárno-vedeckého časopisu New Scientist varuje pred klimatickou zmenou. Podľa jeho slov "sme pravdepodobne posledná generácia, ktorá môže spoliehať na stabilné podnebie." Podarí sa mu prinútiť politikov k výraznejšej akcii? Informuje CNN.

Fred Pearce sa obáva, že si stále plne neuvedomujeme [alebo nechceme uvedomovať?] apokalyptické sily, ktoré sme prebudili k životu a realitu toho, čo riskujeme neriešením problému globálneho otepľovania. (v Amerike má kniha názov: "S rýchlosťou a násilím", alebo ak chcete "Rýchlo a násilne").

Fred Pearce Názov jeho poslednej knihy hovorí sám za seba: "Posledná generácia: Ako sa pomstí príroda za klimatickú zmenu?" Nejde tu len o teplé počasie, degradáciu životného prostredia a hroziacu utečeneckú krízu, ale podľa neho ide o "prežitie ľudí ako druhu Homo sapiens".

Tohtoročná séria správ vydaných panelom IPCC bola vítaná. Vyvážene informuje o potenciálnych hrozbách otepľovania, avšak aj o možných riešeniach, ktoré sú stále možné. Podľa záverov tohoto panelu je potrebné výrazne znížiť emisie CO2 do roku 2050, aby sme sa vyhli najhorším dôsledkom klimatickej zmeny.

Fred Pearce však tvrdí, že správy IPCC "nie sú celým príbehom". Obozretne vymedzené v rozsahu úzkych parametrov určovaných merateľnými a kvantifikovateľnými zmenami a nedokonalé počítačové modelovanie - zlyháva pri zahrnutí "dlhodobých trendov" (long shots, alebo možno preložiť ako dlhých skokov), ktoré by mohli obrátiť všetku našu istotu na zmätok.

"Pravda je taká, že čím viac pozorujeme klimatický systém, tým srašidelnejšie sú scenáre, ktoré vedci prinášajú," hovorí Pearce.

"Klimatické zmeny v minulosti boli oveľa divokejšie a extrémnejšie, ako sme boli zvyknutí veriť."

Počas histórie planéty, posledných 10 000 rokov, tvrdí Pearce, od konca poslednej doby ľadovej, kedy sa ľudstvu podarilo získať dominantné postavenie na Zemi, bolo podnebie neobyčajne pokojné.

"Takýto charakter podnebia je však skôr výnimkou, ako pravidlom."

Varuje nás, že aktivita ľudí za posledných menej ako 200 rokov hrozí, že prebudí extrémnu klimatickú zmenu takého rozsahu, akú sme počas zaznamenanej histórie nazažili.

"Čoskoro možno budeme merať nárast morskej hladiny v metroch, nie centimetroch," hovorí Pearce. "Staršie predstavy o klimatickej zmene jednoducho nezodpovedajú tomu, ako funguje svet. Ak sa klíma mení, robí tak náhle a zbesilo."

Približuje to na prípade jednej epizódy pred 11 000 rokmi, keď teploty v určitých oblastiach Arktídy stúpli o niekoľko stupňov Celzia v priebehu desiatich rokov.

"Príroda spustila prepínač pred 10 000 rokmi. Tentokrát sa to môže stať znovu, avšak prepínač spustíme my."

Ako hovorí Pearce, "posledná generácia" v názve jeho knihy znamená posledné roky, kedy si ešte môžeme užívať relatívne stabilné a predpovedateľné klimatické podmienky.

Predpovedá, že výzvou pre ďalšie generácie bude vysporiadať sa s náhlou destabilizáciou planetárneho ekosystému, ktorý veľmi pravdepodobne bude doprevádzať spoločenský chaos.

"Ak sa s tým civilizácia nebude vedieť vyrovnať, ako bude regovať? Jediný hurikán (Katrina) zrazil najmocnejšiu veľmoc na svete na kolená. Veríme, že dokážeme klimatickú zmenu kontrolovať, pochybujem však, či je to naozaj tak."

To však neznamená, že je potrebná okamžitá akcia, hovorí Pearce, a tvrdí, že si zachováva zmysel pre "apokalyptický optimizmus"(!), ktorý pramení v skutočnosti, že politici, ovplyvnení správami IPCC, začínajú konečne brať klimatickú zmenu vážne.

"Technológia, ktorá by veci výrazne vylepšila je tu. Ekonómia nie je prekážkou, nedôjde k jej kolapsu. Problém je politický, jeho uskutočnenie. Dúfam, že sa blížime s politickému bozu zlomu."

Pearce tiež dúfa, že určitú úlohu zohrá aj etický aspekt problému. Konkrétne skutočnosť, že najviac bude postihnutý rozvojový svet.

"Ak ekonómia rozhoduje o konaní politikov, tak je to etika, ktorá rozhoduje o konaní ľudí," uzatvára Pearce.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z: Alexander Ač - SME Blog (28.07.2007, Fred Pearce: IPCC nie je celý príbeh)