Přízemní ozón omezuje růst rostlin a urychluje oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 26.07.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007070021

Stoupající koncentrace přízemního ozónu by mohla snížit zemědělskou produkci a urychlit globální oteplování. Ozón totiž rostliny poškozuje, brání fotosyntéze a ovlivňuje tak jejich schopnost vstřebávat oxid uhličitý. Předběžné výpočty naznačují, že k odhadovanému oteplení do roku 2100 bychom měli přičíst dalších 0,5 až 1,25 stupně Celsia. Konstatuje to nová studie autorů z britského Meteorologického ústavu (Met Office), univerzity v Exeteru (University of Exeter) a Centra pro ekologii a hydrologii (Centre for Ecology and Hydrology, CEH). Na výzkum upozornil 25. července 2007 časopis Nature.

Stromy pohlcují oxid uhličitý a zpomalují tak globální oteplování. Hlavním zdrojem přízemního ozónu je automobilová doprava, jeho množství přibývá i v závislosti na slunečním svitu. Od roku 1850 se koncentrace ozónu těsně nad zemským povrchem zdvojnásobila. Před průmyslovou revolucí se pohybovala na úrovni 17 ppb (parts per billion, částic na miliardu), v současné době je to 35 ppb a do konce století se pravděpodobně vyhoupne na 54 ppb.

Klimatické modely problém s přízemním ozónem z velké části ignorovaly a britští experti chtějí tento nedostatek napravit. Rostliny a půda zpomalují globální oteplování tím, že v sobě ukládají asi čtvrtinu antropogenních emisí oxidu uhličitého. Přízemní ozón tuto schopnost omezuje. V důsledku toho se do atmosféry dostává více skleníkových plynů.

Snaha redukovat znečištění ovzduší přízemním ozónem by se měla zařadit mezi největší priority, chceme-li zabránit akceleraci klimatických změn, domnívá se Peter Cox z univerzity v Exeteru.

Přízemní ozón neškodí jen rostlinám, ale negativně působí také na lidské zdraví, dráždí zejména oči a dýchací soustavu.


Zdroje:
- University of Exeter (25.07.2007, A new dawn for climate prediction)
- Nature (25.07.2007, Indirect radiative forcing of climate change through ozone effects on the...)
- ABC Science Online (26.07.2007, Smog may speed up global warming)
- Centre for Ecology and Hydrology