Počítačové modely selhaly, led v Arktidě mizí šokující rychlostí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 21.07.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007070017

Severní ledový oceán pokrývala minimálně tři milióny let souvislá vrstva ledu. V posledních několika desetiletích začala tato vrstva slábnout a její rozloha se postupně zmenšovala. Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC) zahrnul do své letošní zprávy prognózu, že se led na severním pólu rozpustí mezi lety 2050 a 2100. Tempo tání je ovšem stále rychlejší a k rozpuštění mořského ledu může dojít už kolem roku 2020. Oznámili to američtí vědci z National Center for Atmospheric Research (NCAR) a National Snow and Ice Data Centre (NSIDC). Na prohlubující se rozpory mezi předpověďmi a realitou upozornil 1. května 2007 časopis Geophysical Research Letters.

Prognóza IPCC se opírá o 18 vyspělých simulací. Tyto simulace však při předpovídání skutečného vývoje neobstály. Selhaly při výpočtu minimální roční rozlohy mořského ledu. Pro rozmezí let 1953 až 2006 odhadly v průměru úbytek o 2,5 procenta za deset let. Nejpesimističtější model signalizoval ztrátu 5,4 procenta za dekádu. Ve skutečnosti se v uvedeném období rozloha ledu zmenšovala v průměru o 7,8 procenta za desetiletí.

Zmenšování rozlohy mořského ledu v Arktidě. Srovnání počítačových simulací s realitou. Tečkovaná linie znázorňuje průměrnou rychlost uváděnou počítačovými modely. Modře zvýrazněná oblast vymezuje rozpětí odchylek jednotlivých projekcí. Červená linie představuje skutečnou rozlohu (údaje získané měřením).
Zmenšování rozlohy mořského ledu v Arktidě. Srovnání počítačových simulací s realitou. Tečkovaná linie znázorňuje průměrnou rychlost uváděnou počítačovými modely. Modře zvýrazněná oblast vymezuje rozpětí odchylek jednotlivých projekcí. Červená linie představuje skutečnou rozlohu (údaje získané měřením).
"To naznačuje, že současné modelové projekce mohou být ve skutečnosti konzervativním odhadem, a že letní mořský led v Arktidě může zmizet podstatně dříve, než předpokládá IPCC," konstatovala hlavní autorka studie Julienne Stroeveová z NSIDC.

Svého maxima dosahuje zalednění v březnu. Mezi roky 1953 a 2006 byl zaznamenán rozdíl v průměru o 1,8 procenta za deset let. K takovému číslu se žádná simulace ani nepřiblížila. Projektované údaje byly trojnásobně nižší.

Modely pokulhávají za realitou asi o 30 let, uvedli kritici. Můžeme jen spekulovat o tom, jaké jsou příčiny tohoto selhání. Možná nebyly dostatečně zohledněny všechny reakce na zvyšující se koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Simulace naznačovaly, že mizení ledu je z 50-ti procent způsobeno silnějším skleníkovým efektem a z 50-ti procent jde o přirozenou variabilitu klimatického systému. Přitom emise skleníkových plynů mají pravděpodobně mnohem větší vliv. Některé modely navíc nesprávně určily mocnost zalednění a ani do jednoho nebyly uspokojivě včleněny změny v atmosférické a oceánské cirkulaci. Podceněn byl zejména transport teplé vody z Atlantiku a Pacifiku.

Jak víme, jakékoli zásahy do podnebí mohu mít v Arktidě dalekosáhlé následky. Mořský led má světlý povrch a odráží sluneční energii zpět do vesmíru. Tím, jak se led rozpouští a zvětšuje se plocha odkrytého moře, roste i množství absorbovaného tepla. Je to zpětnovazební smyčka, která se utahuje stále těsněji a je motorem dramatického vývoje v současnosti.

"Tato nová práce je důležitým testem existujících klimatických modelů," domnívá se Steven Running, profesor ekologie na univerzitě v Montaně. "Satelitní mapování mořského ledu je nejlepším nástrojem pro měření účinků globálního oteplování."


Rozloha mořského ledu na severní polokouli - odchylka od průměru let 1978 až 2000.

Rozloha mořského ledu na severní polokouli - odchylka od průměru let 1978 až 2000.


Zdroje:
- AGU (01.05.2007, Arctic sea ice decline: Faster than forecast)
- UCAR (30.04.2007, Arctic Ice Retreating More Quickly Than Computer Models Project)
- NSIDC (30.04.2007, Models Underestimate Loss of Arctic Sea Ice)
- National Geographic (01.05.2007, Arctic Ice Melting Much Faster Than Predicted)
- Arctic Climate Research at the University of Illinois (Polar Sea Ice Cap and Snow - Cryosphere Today)
- Alastair McDonald's home page (Arctic Ice Concentration Maps)