EU musí urychleně snížit emise, myslí si drtivá většina Evropanů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Veřejné mínění, Vydáno dne: 13.07.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007070007

Evropská unie by se měla naléhavě zabývat globálním oteplováním. Myslí si to 88 procent respondentů dotázaných v rámci průzkumu Eurobarometr. 60 procent považuje toto téma za "velmi naléhavé". 89 procent souhlasí s tím, aby politici přistoupili k urychlenému snížení emisí skleníkových plynů a to alespoň o 20 procent do roku 2020. Rozhodný souhlas vyjádřilo 60 procent, spíše souhlasilo 29 procent. Ankety uskutečněné formou osobních rozhovorů se v období od 10. dubna do 15. května 2007 zúčastnilo 29.222 obyvatel ze všech 27 států unie (v ČR na otázky odpovědělo 1043 osob).

V Česku je globální oteplování problémem, který by se měl řešit, pro 91 procent obyvatel. K urychlenému řešení se přiklonilo 93 procent občanů (rozhodně souhlasilo 57 procent a spíše souhlasilo 36 procent). Postoje lidí se liší v závislosti na politické orientaci. Jako urgentní téma vnímá u nás oteplování 94 procent pravicově orientovaných voličů, 89 procent "centristů" a 87 procent voličů levice.

"Uvedené zjištění by bylo možné považovat za jistou výzvu vůči postojům pravicového českého prezidenta Václava Klause," komentovali výsledky autoři zprávy.

Klaus v reakci poznamenal, že veřejnost je popletená propagandou. "Považuji to za výzvu všem těm popleteným lidem, aby začali trošku přemýšlet a aby se nenechali tak ohloupit propagandou, která je v tomto směru prováděna," řekl prezident a dodal: "Jen bych chtěl vědět, zda těch 88 procent lidí jásá a vítá to, že jim EU bude zásadním způsobem omezovat jejich svobodu a regulovat životy."


Celou zprávu s výsledky šetření konsorcia TNS Opinion & Social si v českém jazyce můžete stáhnout zde (formát pdf, 3,98 MB)






NČZ 12: 12 nových členských zemí


Zdroje:
- Europa.eu (Eurobarometr 67.2 - veřejné mínění v zemích EU, jaro 2007, dokument pdf)
- Europa.eu (20.06.2007, Souhrn: Eurobarometr 67 jaro 2007, dokument pdf)
- EkoList (12.07.2007, EU by se měla urgentně zabývat klimatem, myslí si devět z deseti)