Nadměrný rybolov rozvrátil ekosystém Černého moře

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 29.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060022

Ekosystém Černého moře byl ve druhé polovině 20. století těžce poškozen. Nejhorší šrámy na něm zanechal intenzivní rybolov. Náprava nebude snadná a vyžádá si dlouhodobou ochranu a péči. Takový je závěr mezinárodního výzkumu vedeného Georgijem Daskalovem z britského Centra pro životní prostředí, rybolov a vodohospodářství (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Cefas). Studii zveřejnil 4. června 2007 časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Černé moře Už před rokem 1970 byly v Černém moři prakticky vyhubeny dravé ryby (delfín, makrela, tuňák), což narušilo přirozenou rovnováhu a vedlo k přemnožení menších druhů živících se planktonem. Počátkem 90. let byly zdecimovány i populace ostatních ryb, především ančoviček a sardelí.

Brzy poté se v regionu rozšířila invazivní medúza Mnemiopsis leidyi pocházející z Ameriky. Do nového teritoria ji koncem 80. let transportovaly lodě a vypustily ji společně s odpadními vodami. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) v roce 2005 konstatovala, že medúza tvoří až 90 procent veškeré biomasy v Černém moři.

"Ekosystémy existují v dynamické rovnováze mezi predátory a jejich kořistí," řekl Daskalov. "Změna vztahů uvnitř potravního řetězce, například odstraněním vrcholových predátorů kvůli rybolovu, může pohnout jazýčkem na vahách a vést k rozsáhlým změnám ekosystému."

Podle dosud převládajícího názoru medúza zničila jikry a larvy mnoha živočichů a způsobila tak jejich drastický úbytek. Autoři studie se přiklonili k jinému vysvětlení: "Zpočátku byla právě medúza obviňována ze zhroucení rybí populace," uvedl Daskalov. "Naší hypotézou je, že vylovení a kolaps planktonožravých ryb byl příznivý pro obrovské kvantitativní rozšíření Mnemiopsis leidyi."

Současný stav černomořského ekosystému vyžaduje uvážlivou nápravu, prosté omezení rybolovu není dostatečným krokem ke zlepšení.

Tragická není jenom situace u Černého moře. Vyčerpané zásoby ryb a degradace životního prostředí jsou problémem celosvětového rázu. Stále větší pozornost si vynucují i klimatické změny a šíření invazivních druhů. I ty "mohou uzavřít systém do další katastrofální smyčky," varoval Daskalov.


Zdroje:
- PNAS (04.06.2007, Trophic cascades triggered by overfishing reveal possible mechanisms of...)
- BBC News (05.06.2007, Fishing 'destabilises Black Sea')
- Cefas (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science)
- Wikipedia (Black Sea)