Posvätná rieka Ganga: Bude tu večne?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 19.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060014

Rieka Ganga, posvätná pre všetkých hinduistov. Večná. Nedotknuteľná. Bez rieky dlhej 2510 kilometrov by si milióny hinduistov po celom svete nevedeli predstaviť život. Delta rieky Gangy spolu s riekou Brahmaputrou tvoria najväčšiu deltu na svete. Aj keď dlhé roky sa ochranári zameriavali na problém jej znečistenia, vynára sa ďalšie nebezpečenstvo - v podobe vysychania hlavného zdroja vody tejto rieky.

Podľa jednej z posledných klimatických správ Spojených Národov by mohol hlavný ľadovec Gangotri, ktorý ju napája z väčšej časti zmiznúť už okolo roku 2030. Rieka Ganga poskytuje zdroje vody pre viac ako 500 miliónov ludí. Bez nej by poľnohospodárstvo nemohlo existovať v terajšej podobe.

Environmentálny právnik Mahesh Mehta tvrdí, že "väčšie nebezpečenstvo rieke doteraz nehrozilo" a požaduje od vlády zníženie emisií skledníkových plynov, ktoré sú hlavnou príčinou pozorovaných zmien.

Je však len logické, že sa indická a čínska vláda nepripojili k plánom krajín G8 znížiť emisie skleníkových plynov o 50% do roku 2050, nakoľko emisie týchto krajín na obyvateľa ani zďaleka nedosahujú úrovne rozvinutých krajín.

Vyžadovanie zníženia emisií skleníkových plynov od Indie a Číny rozvinutými štátmi je prinajmenšom nemorálne, keďže tieto zodopovedajú za 80% historických emisií. Ak majú vyspelé štáty *naozaj* záujem o zníženie globálnych emisií skleníkových plynov, je ich povinosťou poskytnúť v tomto smere pomoc rozvojovým krajinám, napríklad poskytnutím technologií z nízkou, poprípade s neutrálnou úhlíkovou náročnosťou. Inak bude požiadavka zníženia emisií CO2 v globálnom meradle a v najbližších desaťročiach nesplniteľná... a znečistená rieka Ganga, spolu s ďalšími riekami ktoré napájajú ľadovce bude len nostalgickou spomienkou.


Inšpirované článokom vo Wahington Post.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (17.06.2007, Posvätná rieka Ganga: Bude tu večne?)