Globální oteplování urychluje pohyb dlouhých vln v oceánech

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 14.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060011

Zvyšování teploty na Zemi urychluje pohyb dlouhých mořských vln. John Fyfe a Oleg Saenko z univerzity v kanadské Victorii simulovali pomocí nejmodernějších klimatických modelů změny, k nimž došlo během 20. století v severním Pacifiku. Simulace vycházející z dostupných měření podpořily hypotézu, že kvůli teplejšímu povrchu oceánů se dlouhé planetární vlny šíří vyšší rychlostí - asi o 8 procent ve srovnání s předindustriálním obdobím. Dojde-li k naplnění scénáře A2 Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), urychlí se do konce tohoto století pohyb vln o 35 procent (odhady počítají podle různých scénářů vývoje s 20-ti až 40-ti procentním zrychlením).

Globální oteplování urychluje pohyb dlouhých vln v oceánech. "Věděli jsme, že bychom měli pozorovat nějaký účinek, ale nemysleli jsme si, že by mohl být v následujích dvou stoletích nějak významný," řekl Dr. Fyfe a vysvětlil, že v reálu si toho zatím nikdo nevšiml, protože družice nemonitorují pohyb vln dostatečně dlouho. "Opravdu nás překvapilo, jak rychle oceán reaguje na teplotní změny."

Vlny jsou jen několik palců vysoké, ale dlouhé jsou stovky kilometrů a neomezují se pouze na sever Tichého oceánu. Při tempu 10 až 30 centimetrů za sekundu (na úrovni max. 20 stupňů sev. šířky) jim trvá přibližně 1,5 až 4 roky než se dostanou z východní části Pacifiku na západ.

Autoři se domnívají, že podobné zrychlení se projevuje také na jihu Pacifiku a v Atlantském oceánu.

Dlouhé planetární vlny souvisejí s rotací a tvarem zeměkoule a mají vliv na oceánskou cirkulaci. Závěr dokumentu obsahuje varování, že akcelerace vln je předzvěstí závažných změn podnebí.

Studie byla 24. května 2007 zveřejněna v časopise Geophysical Research Letters. V plném znění si ji můžete přečíst zde (formát pdf, 212 KB).


Zdroje:
- AGU (24.05.2007, Anthropogenic speed-up of oceanic planetary waves)
- New Scientist (12.06.2007, Global warming is speeding up ocean waves)
- CCCma (Dr. John Fyfe)
- CCCma (Dr. Oleg Saenko)
- University of Victoria
- Rice Space Institute (Waves the size of the ocean)