Globální oteplování zvyšuje úhrny srážek více, než se čekalo

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 13.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060010

Podle většiny klimatických modelů povede globální oteplování k jen nepatrnému zvýšení dešťových srážek. Experti z kalifornské výzkumné společnosti Remote Sensing Systems (RSS) však na základě rozboru satelitních údajů z posledních dvaceti let dospěli k závěru, že v oteplujícím se podnebí prší více, než klimatologové předpokládali. Překvapivé informace přinesl 31. května 2007 časopis Nature.

"Údaje z družic v posledních 20 letech prokázaly zvýšení dešťových srážek, které je asi trojnásobné ve srovnání s tím, co předpovídaly modely," řekl Frank Wentz z RSS. "Toto je jedna z prvních možností, jak ověřit modely používané v prognózách Mezivládního panelu pro klimatické změny. Výsledky svědčí o významných rozporech mezi modelem a pozorováním."

Globální oteplování zvyšuje úhrny srážek více, než se čekalo. Obvyklé kalkulace klimatologů vycházejí z předpokladu, že s oteplováním planety se v atmosféře zadržuje více vody, protože teplejší vzduch dokáže pojmout více vlhkosti než vzduch studený. Na jeden stupeň Celsia připadá růst vlhkosti vzduchu o 7 procent. Zároveň by měla platit teze, že při vyšších teplotách slábnou přízemní větrné proudy, takže z oceánů se odpařuje méně vody. Součinnost obou faktorů by teoreticky měla způsobovat mírné stoupání srážkových úhrnů - v rozmezí od 1 do 3 procent na každý jeden stupeň Celsia.

Teorie to není špatná, ovšem jaká je praxe? Analýzy satelitních údajů z let 1987 až 2006 ukázaly, že objem srážek je vyšší. Během dvaceti let, kdy se na Zemi oteplilo o 0,4 stupně, byl zaznamenán vzestup o 1,1 až 1,2 procenta, což je v přepočtu na jeden stupeň o 6,5 procenta více deště a sněžení. Nejpravděpodobnější příčinou je skutečnost, že přízemní větry nezeslábly, ale naopak zesílily - během sledovaného období o 0,2 metru za sekundu.

Pokud se tento trend potvrdí, čeká nás v tomto století více srážek. Při oteplení jen o 2 stupně Celsia by se srážkový úhrn do roku 2100 zvýšil asi o 13 procent ve srovnání s rokem 2000. "V budoucnu nás čeká zřetelně více srážek, než bychom podle současných modelů mohli očekávat," řekl Wentz.

Pomohl by častější déšť snížit riziko katastrofálního sucha? Asi ne. V těch částech světa, kde jsou už nyní problémy s nedostatkem vláhy, je zlepšení nepravděpodobné. Na jihozápadě USA, na jihu Afriky, v oblasti kolem Středozemního moře a v jižní Asii se situace ve shodě s předpověďmi zhoršuje. Obecně platí, že suchá místa se stanou suššími a vlhká vlhčími. Srážky budou spíše přívalové a těžko předvídatelné.

"Jestli mají pravdu, tak si myslím, že to je vlastně špatná zpráva," uvedl Phil Duffy z laboratoře Lawrence Livermora (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL). "Povede to jen k ještě větším extrémům, než jsme si mysleli."

Někteří vědci se ke studii vyjádřili kriticky. Gavin Schmidt, klimatolog z NASA, poukázal na to, že v posledních 20 letech zasáhly do počasí na Zemi dvě velmi silné klimatické anomálie El Niňo. Díky nim se množství srážek přechodně zvýšilo.

Wentz ovšem namítl, že El Niňo v letech 1997 až 1999 se vyznačovalo zvýšením srážek o 3 procenta, zatímco modely předpovídaly jen 1,5 procentní nárůst. To je podle něj další příklad toho, že klimatické modely podhodnocují srážkové výkyvy. "Dvě dekády jsou relativně krátký časový interval pro tento typ analýzy," připustil Wentz. "Ale tohle je všechno, co máme."

Roy Spencer z univerzity v americkém státě Alabama se domnívá, že Wentzův tým mohl nashromážděné údaje nesprávně interpretovat. Satelitní přístroje totiž nejsou dokonalé. Z měření je možné vypočítat množství vodní páry v atmosféře, množství srážek a sílu přízemních větrů, nelze však například zjistit výšku, v jaké se dešťové kapky nacházejí.

John Bates z amerického Národního centra pro zpracování klimatických dat (National Climatic Data Center, NCDC) poznamenal, že určování globální vodní bilance je nesmírně obtížné. Naštěstí technický vývoj jde kupředu a nejnovější klimatické modely už fungují i v tomto ohledu lépe než dříve.


Zdroje:
- Science (31.05.2007, How Much More Rain Will Global Warming Bring?)
- Nature (31.05.2007, Warmer world gets wetter)
- New Scientist (01.06.2007, Warming will bring more rain, study claims)
- ABC News (31.05.2007, Long-Range Climate Forecast: Pack Your Umbrella)
- Scientific American (31.05.2007, Planning a Picnic in a Warming World? Satellite Forecasts More Rain)
- Live Science (31.05.2007, Revised Global Warming Forecast: Even More Rain)
- EkoList (02.06.2007, Oteplování podle studie přinese víc deště, než se čeká)
- Český rozhlas Leonardo (01.06.2007, Selhání klimatických modelů?)
- Novinky (01.06.2007, Dlouhodobá klimatická předpověď: pořiďte si deštník)
- SSMI (Remote Sensing System)