Slanost oceánu u Jižní Afriky spolurozhoduje o změně podnebí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Oceánská cirkulace, Vydáno dne: 09.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060008

Velmi důležitým faktorem v systému oceánských proudů je slanost mořské vody. Výzkum profesora Rainera Zahna z Autonomní univerzity v Barceloně (Universitat Autonoma de Barcelona) dospěl před nedávnem k závěru, že koncentrace soli v moři u pobřeží Jižní Afriky a Nového Zélandu podmiňuje oceánskou cirkulaci v severním Atlantiku. Kolísání salinity může vodní proudy urychlit nebo naopak zpomalit. Pokud by byla ve vybraných lokalitách na jižní polokouli prováděna pravidelná měření, usnadnilo by se tím předpovídání klimatických změn. Návrh paleoklimatologa Zahna byl představen na konferenci pořádané pod záštitou Evropské vědecké nadace (European Science Foundation, ESF) v horském středisku Obergurgl nedaleko Innsbrucku.

Termohalinní oceánský výměník "Salinita hraje mnohem důležitější roli, než jsme si mysleli," řekl Zahn. Při nerovnoměrné koncentraci soli se slanější voda propadá, protože má vyšší hustotu, a tvoří spodní proud. Méně slaná voda se pohybuje na povrchu. Měření potvrdila předpoklad, že vyšší slanost hlubokomořskou cirkulaci urychluje, voda s nižší salinitou proudy oslabuje.

Z dosavadních pozorování vyplývá, že proudění v severním Atlantiku souvisí se salinitou vody u pobřeží Jižní Afriky. Při vyšší slanosti se s odstupem jednoho nebo dvou desetiletí cirkulace urychlí, při poklesu slanosti zpomalí. V obou případech následuje globální změna podnebí spojená se změnami hydrologického cyklu a pochodů v atmosféře.

Jak je však možné, že se kolísání salinity na jednom místě světa projeví na jiném místě vzdáleném tisíce kilometrů s odstupem pouhých několika let nebo desetiletí? Vždyť voda se v oceánech pohybuje velice pomalu (trvá téměř celé století, než se z jihu Atlantiku přemístí na sever). Vysvětlení pravděpodobně spočívá v šíření tlakových vln. "Nárůst slanosti generuje tlakový gradient v oceánu, vzniklá energie se k severu transportuje bez ohledu na tok vody," uvedl Zahn.

V současnosti není na jižní polokouli v provozu žádný dostatečně velký monitorovací systém pro určování slanosti moře. Zahn se domnívá, že systematická měření v klíčových lokalitách by byla ku prospěchu. "Mohlo by to fungovat jako systém včasné výstrahy před klimatickými změnami s předstihem 10 až 20 let," argumentoval profesor. Jeho názory si na květnové konferenci věnované oceánům a klimatickým změnám vyslechlo přes 70 vědců z celého světa.


Zdroje:
- ESF (ESF Research Conferences)
- AlphaGalileo (08.06.2007, Salty oceans provide early warning for climate change)
- Český rozhlas Leonardo (08.06.2007, Slanost oceánů a klimatické změny)
- UAB (Universitat Autonoma de Barcelona)
- Weather.gov (Ocean Circulations)