NASA: Blížime sa k nebezpečnej hranici?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 05.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060004

Spoločný výskum NASA a Columbia University Earth Institute ukazuje, že ľuďmi vypúšťané emisie CO2 spôsobili priblíženie globálneho podnebia Zeme ku kritickému "bodu zlomu", s potenciálne nebezpečnými dôsledkami pre planétu. Kombináciou klimatických modelov, satelitných meraní a paleoklimatických záznamov vedci zistili, že Západo-antarktický štít, arktický ľad a oblasti, ktoré poskytujú sladkú vodu a životné prostredie pre organizmy sú v ohrození spolu s tým, ako bude pokračovať globálne otepľovanie. Výskum je publikovaný v poslednom čísle časopisu Atmospheric Chemistry and Physics.


Bod zlomu

Takzvané "body zlomu" sa môžu počas klimatickej zmeny vyskytnúť, keď klíma dosiahne stavu, že sa aktivujú silné pozitívne spätné väzby vplyvom iba mierneho oteplenia. Táto štúdia ukazuje, že pozorované oteplenie o 0.6°C za posledných 30 rokov bolo spôsobené najmä narastaním koncentrácií skleníkových plynov vo vzduchu, a iba slabé dodatočné oteplenie môže spôsobiť rozpad Západo-antarktického štítu a arktického ľadu. Tieto zosilňujúce väzby predstavujú zvýšenú absorpciu slnečného žiarenia v priebehu topenia snehu a zrýchlenie pohybu okrajových ľadovcov, potom čo oceán roztopí priľahlý ľad, ktorý bráni ich pohybu.

Výskumníci využili údaje zo skorších, teplých období v histórii Zeme aby odhadli súčasné dopady zmeny klímy prostredníctvom globálnej teploty, klimatických modelov a satelitné údaje využili na verifikáciu prebiehajúcich zmien. Vedúcim štúdie je James Hansen z Goddardovho Inšitútu pre Vesmírne Štúdie pri NASA a uzatvára:

"Ak bude naďalej pokračovať narastanie emisií CO2 rovnakou rýchlosťou ako za posledných desať rokov, podľa tohto výskumu nás čakajú katastrofické účinky, ako sú narastajúca rýchlosť zvyšovania morskej hladiny, zvýšená frekvencia sucha a záplav a zvýšený stres na živočíchy a rastliny v dôsledku rýchlo sa meniacich klimatických zón."


Aká je bezpečná hranica CO2?

Výskumníci sa tiež snažili zistiť, čo je potrebné urobiť, aby bolo možné predísť takýmto dôsledkom a pomohli tak definovať praktické ciele Konvencie Spojených Národov pre Klimatickú Zmenu. Táto dohoda, podpísaná v roku 1992 Spojenými Štátmi a takmer všetkými národmi sveta, má za cieľ stabilizovať skleníkové plyny "na úrovni, ktorá zabráni nebezpečnej interakcii človeka s klimatickým systémom."

Na základe modelovania a histórie Zeme autori uzatvárajú, že ďalšie oteplenie o 1°C alebo viac, v porovnaní s globálnou teplotou v roku 2000, je pravdepodobne nebezpečné. To má zase dôsledky pre koncentráciu CO2 vo vzduchu, ktorá sa už zvýšila z úrovne 280 ppm pred priemyselnou revolúciou na dnešných 383 ppm s medziročným nárastom o 2 ppm. Podľa spoluautora štúdie Makiko Sato z Columbia Earth Institute:

"Tento teplotný limit vyžaduje, že hranica CO2 nad úroveň 450 ppm je takmer určite nebezpečná, a tento strop môže byť dokonca nižšie."

Podľa štúdie je tiež možné nahradiť pokles emisií CO2 znížením emisií metánu alebo čierneho uhlíku, ale len do určitej miery. Hansen dodáva:

"Pravdepodobne budeme potrebovať maximálne znížiť jednak emisie CO2, a tiež emisie ostatných skleníkových plynov, aby sme sa vyhli tání arktického ľadu a Západo-antarktického ľadovcového štítu."

Počítačový model vyvinutý v Goddardovom Inštitúte bol použitý na simulovanie klímy od roku 1880 až do dneška. Model zahŕňal dokonalejší súbor prirodzených a ľuďmi vyvolaných klimatických faktorov ako pri predošlých štúdiách, vrátane zmien v slnečnom žiarení, sopečných častíc, ľuďmi produkovaných skleníkových plynov, drobných čiastočiek ako sú sadze, a účinok týchto častíc na mraky a využívanie krajiny. Rozsiahle vyhodnotenie schopnosti modelu simulovať klimatickú zmenu je v samostatnom článku, ktorý bude publikovaný v časopise Climate Dynamics.


Business-as-usual ešte desať rokov?

Autori použili model na simulovanie 21. storočia dvoch scenárov: "obchod-ako-obvykle", kde sú emisie CO2 neobmedzené a alternatívny scenár, kde koncentrácie v priebehu storočia postupne klesajú v priebehu nasledujúcich desaťročí, až je na konci storočia dosiahnutá stabilná koncentrácia CO2. Klimatické zmeny v prípade "obchod-ako-obvykle" s ďalším oteplením o 2-3°C sú také výrazné, že Hansen na ich základe uzatvára:

"Scenár obchod-ako-obvykle garantuje globálnu a regionálne katastrofy."

Na druhú stranu, scenár s obmedzením emisií CO2 predpokladá oveľa menej výrazné dopady klimatickej zmeny - asi 1/3 až 1/4 v porovnaní s "obchodom-ako-obvykle".

"Klimatické zmeny aj pri alternatívnom scenári môžu byť výrazné, avšak existuje lepšia šanca prispôsobiť sa zmenám a nájsť ďalšie spôsoby ako eliminovať klimatickú zmenu," povedal Sato.

Zatiaľ čo je podľa výskumníkov stále možné dosiahnuť "alternatívneho scenára", poznamenávajú tiež, že bude potrebná významná zmena na jeho dosiahnutie. Emisie sa budú musieť čoskoro začať znižovať.

"Ak bude obchod-ako-obvykle pokračovať ešte ďalších desať rokov, bude prakticky nemožné dosiahnuť 'alternatívneho scenára', v dôsledku existujúcej energetickej infraštruktúry," povedal Hansen.


Globální emise oxidu uhličitého.

Emisie CO2 zatiaľ rastú najrýchlejšie v histórii


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (04.06.2007, NASA: Blížime sa k nebezpečnej hranici?)