22 procent druhů ptáků je ohroženo vyhynutím

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 04.06.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060002

Počet ptačích druhů ohrožených vyhynutím se zvyšuje. Oproti roku 2004 je na seznamu o 10 jmen více - 1221 druhů. Na 812 stoupl i počet druhů zahrnutých mezi téměř ohrožené. Dohromady čelí existenčnímu riziku 2033 druhů ptáků, což je více než pětina (22 procent) z celkového množství. Odpovědnost za nepříznivý trend padá jednoznačně na hlavu člověka. Ornitologové sdružení v mezinárodní organizaci BirdLife International vyzvali k většímu a rozhodnějšímu úsilí v zájmu ochrany přírody a zachování druhové pestrosti.

BirdLife International Mezi největší problémy patří ztráta biotopů a ničení životního prostředí, které negativně podmiňují osudy 86 procent ohrožených druhů. Dalšími významnými faktory jsou nedostatek vhodné obživy (například kvůli populačnímu poklesu kopytnatců ve volné přírodě) a otrava způsobená lékem Diclofenac (hromadné úhyny supů v Asii). Ptáci se musejí vyrovnávat i s invazí nepůvodních druhů.

Ornitologové jako příklad uvedli kulíka dlouhonohého (Charadrius sanctaehelenae), jehož endemický výskyt na ostrově Svaté Heleny poklesl na kritickou úroveň v důsledku šíření zavlečených rostlin a predátorů.

V podobné situaci se na havajském ostrově Maui nachází šatovník ostrovní (Melamprosops phaeosoma). Tento druh byl zařazen do skupiny kriticky ohrožených (možná vyhynulých).

Ve stejné kategorii figuruje také albatros galapážský (Diomedea irrorata), jehož poslední zástupci končí na talíři pána tvorstva a v sítích rybářů.

Díky ochranářským aktivitám se naopak podařilo odvrátit vymření alexandra réunionského (Psittacula eques) obývajícího jihozápad ostrova Mauricius.

Lépe než dříve se daří buřňáku tristanskému (Procellaria conspicillata). Populace burňáka na odlehlém ostrově Tristan da Cunha se rozrostla z jednoho tisíce párů v 80. letech na 10 tisíc párů v roce 2006.

"Tato záležitost má dvě strany - zatímco ochranářské programy byly úspěšné při obnově některých druhů, stále více druhů je na pokraji vyhynutí. Problém je rok od roku větší," konstatoval Dr. Stuart Butchart, programový koordinátor BirdLife International.

Zprávu komentoval i zástupce Slovenské ornitologické společnosti (SOS) Marek Brinzík: "Ne všechny druhy, jejichž populace jsou v kritickém ohrožení, pocházejí z tropů. Nelichotivá bilance se stále více týká evropských druhů. Z našich můžeme připomenout sokola, raroha a orla královského, u kterých se i u nás setkáváme s přímými útoky ze strany člověka. Vynechat nemůžeme ani majestátního dropa velkého, jehož poslední hnízdiště na Slovensku je ohrožené plánovanou výstavbou golfového hřiště. Hrozbě vymření na našem území čelí i jeden z nejpestřeji zbarvených ptáků Evropy mandelík hajní."

"Zlepšit stav populací ohrožených druhů ptáků je velkou výzvou pro nás pro všechny, věříme však, že enviromentální nástroje vytvořené v rámci Evropské unie, včetně soustavy Chráněných ptačích území, vyznamně napomohou k prosperitě ohrožených druhů," dodal výkonný ředitel SOS/Birdlife Slovensko Rastislav Rybanič.

Ornitologové poznamenali, že pokud se nepodaří prohloubit úctu lidí k přírodním hodnotám a nezmění-li se v tomto směru i postoje ministerských úředníků, staneme se už brzy svědky vyhynutí některých evropských druhů.


Zdroje:
- BirdLife International (21.05.2007, 1,221 and counting: More birds than ever face extinction)
- BirdLife.sk (30.05.2007, BirdLife International varuje! Viac ako pätina vtáctva našej planéty je...)
- BirdLife.cz (Česká společnost ornitologická)
- Red List (2006 IUCN Red List release on endangered list)