Jižní oceán ztrácí schopnost pohlcovat CO2

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 21.05.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007050011

Jižní oceán přestává pohlcovat oxid uhličitý. V období let 1981 až 2004 se množství absorbovaného skleníkového plynu nezměnilo, přestože emise mezitím stouply o 43 procent. Prakticky tak došlo ke snížení výkonnosti o 15 procent během jednoho desetiletí. To znamená, že koncentrace CO2 v atmosféře poroste rychleji, než se předpokládalo. Odpovědnost za narušení přirozené funkce oceánu má člověk, respektive člověkem způsobená ozónová díra a globální oteplování. Studie prezentovaná v časopise Science se opírá o dlouhodobý výzkum dvanáctičlenného týmu vědců z Austrálie, Nového Zélandu, USA, Japonska, Německa, Velké Británie, Francie a Jihoafrické republiky.

Jižní oceán (Southern Ocean) V oceánu obklopujícím Antarktidu se v roce 1981 rozpustilo 0,6 miliard tun atmosférického CO2, opačným směrem bylo emitováno 0,3 miliard tun. V roce 2004 vodní masy pohltily 0,8 miliard tun CO2 a do vzduchu z vody proniklo 0,5 miliard tun. Výsledná hodnota se nezměnila. Autoři vycházejí z naměřených údajů o koncentraci oxidu uhličitého z 11 stanic v Jižním oceánu a z 40 dalších v ostatních oblastech zeměkoule.

Úbytek ozónu ve stratosféře a vyšší teploty v troposféře změnily atmosférickou cirkulaci v regionu. Vodní hladinu čeří už od roku 1958 sílící větrné proudy, čímž je omezováno vstřebávání CO2. Moře v této části planety odčerpává z atmosféry asi 15 procent celosvětových emisí (v současnosti lidstvo produkuje 9,3 miliard tun CO2 za rok), takže to nelze brát na lehkou váhu. Naopak. Experti soudí, že nové poznatky povedou k revizi prognóz Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Nebezpečných teplotních úrovní může dosaženo mnohem dřív.

Tak závažné výsledky měření nikdo nečekal. Tyto problémy se měly začít projevovat nejdříve za 20, ale spíše až za 40 let. Realita si ovšem pospíšila o chytila nás do dokonalé zpětnovazební smyčky. Ta spočívá v tom, že při stoupající koncentraci CO2 v ovzduší roste teplota a kvůli vyšší teplotě se z oceánů uvolňuje více CO2.

Při větrném počasí se k hladině dostává chladná a na CO2 bohatá voda z větších hlubek. (V kontextu tohoto dění není bez zajímavosti upozornit na článek z minulého týdne - Nové důkazy o masivním úniku CO2 z oceánu před 13 tisíci lety.)

"Teď je to poprvé, kdy můžeme říci, že změna podnebí je sama o sobě odpovědná za saturaci jihooceánského (uhlíkového) propadu... Mysleli jsme si, že se to stane ve druhé polovině století, řekněme v roce 2050 nebo tak nějak," prohlásila Corinne Le Quéréová z University of East Anglia. "Je to vážné. Všechny klimatické modely předpovídají, že zpětná vazba bude během tohoto století pokračovat a stupňovat se... Pro mne je opravdu děsivé, že už nyní můžeme vidět tento účinek změny klimatu." Tím, že vypouštíme stále více emisí, uskutečňujeme "velký a nebezpečný experiment".

Dr. Antony Gomez z novozélandského Národního institutu výzkumu vody a atmosféry (National Institute of Water & Atmospheric Research, NIWA) dodal: "Koncentrace CO2 v ovzduší rostla v 80. a 90 letech o 1,5 ppm (parts per milion) ročně. Pak se tempo zrychlilo a nyní se pohybuje kolem 2 ppm ročně. Studie ukazuje, že tento trend je způsoben nejenom vyššími emisemi, ale také oslabováním uhlíkových propadů."

Dr. Honjo z amerického Oceánografického institutu ve Woods Hole (Woods Hole Oceanographic Institute, WHOI) připomněl, že kromě Jižního oceánu byla výrazná ztráta absorbčních vlastností zaznamenána také v severozápadním Pacifiku.

Odhaduje se, že od průmyslové revoluce bylo do atmosféry při spalování fosilních paliv, výrobě cementu a intenzivním využívání půdy vypuštěno 500 miliard tun CO2. Čtvrtinu z tohoto množství vstřebala vegetace, další čtvrtinu polapily oceány. Další komplikace pramení z toho, že oxid uhličitý oceány překyseluje.

"Problém je, že nadbytečný oxid uhličitý z antropogenních emisí zůstává při hladině oceánu a nedostane se do hlubin," pokračovala Dr. Le Quéréová. "Tak se problém zhoršuje, protože biologické organismy ovlivňované okyselením oceánů žijí samozřejmě na povrchu, kde je sluneční světlo."

Vědci zatím nevědí, jestli hlavní přičinou rapidních změn v Jižním oceánu je globální oteplování nebo ozónová díra. Dobrou zprávou je alespoň to, že ozónu ve stratosféře přestalo ubývat.


Zdroje:
- České noviny (18.05.2007, Jižní oceán prý ztrácí schopnost pohlcovat oxid uhličitý)
- CSIRO (18.05.2007, Southern Ocean Carbon Sink Weakened)
- UEA (18.05.2007, Climate change affects Southern Ocean carbon sink)
- BAS (17.05.2007, Climate change affects Southern Ocean carbon sink)
- NIWA (18.05.2007, Climate change weakens Southern Ocean carbon sink)
- New Scientist (17.05.2007, Southern Ocean already losing ability to absorb CO2)
- BBC News (17.05.2007, Polar ocean 'soaking up less CO2')
- CNN (17.05.2007, Study: Southern Ocean saturated with CO2)
- The Australian (18.05.2007, Southern Ocean 'soaking up less emissions')
- Terra Daily (18.05.2007, New global warming threat from Southern Ocean: study)
- Science Magazine (17.05.2007, Saturation of the Southern Ocean CO2 Sink Due to Recent Climate...)