Klaus: Poroučet větru a dešti je nákladné a neúčinné

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 16.05.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007050008

Václav Klaus napísal novú knihu - Modrá, nikoli zelená planeta. Témou číslo jedna v tejto knihe je globálne otepľovanie. Nebudem hodnotiť Klausove vedomosti z oblasti prírodných vied, ale pravdepodobne budú veľké, keď sa odvážil napísať odbornú knihu na takú citlivú tému a ako prezident si je určite vedomý svojho vplyvu. Keďže som knihu ešte nečítal, budem reagovať len na jej dva citáty, ktoré sú uvedené tu.

"Zvýšení hladiny moří může být hrozivé pro obyvatele tichomořského ostrůvku, ale zvýšení teploty může vést k tomu, že bude obyvatelná obrovská část Sibiře, která je rozlohou mnohotisíckrát větší."

Václav Klaus Zdá sa, že Václav Klaus prešiel od tvrdenia - neotepľuje sa - k tvrdeniu otepľovanie bude mať zväčša pozitívne dôsledky.

No, aj keď sa nedomnievam, že stúpanie morskej hladiny bude tým hlavným problémom pri ďalšom oteplovaní podnebia, tak by som len upozornil, že otázka stúpajúcej hladiny mora sa ani len zďaleka nebude dotýkať len "tichomořského ostrůvku".

Ohrozených je oveľa viac nízko ležiacich prímorských oblastí, napr. časti Holandska, Floridy, husto obývaného Bangladéšu a pod. Pri mori žije zhruba polovica obyvateľov Zeme.

Rozmrznutie Sibíru sa môže javiť ako pozitívna vec. Treba však vidieť obe strany mince - stúpajúce teploty v tejto oblasti môžu spôsobiť zvýšené uvoľňovanie uhlíka viazeného v zamrznutej pôde a nejde o nezanedbateľné množstvá. V horšom prípade môže dôsjť k uvoľneniu obrovského objemu metánu, ktorý je tiež uložený na Sibíri. Okrem iného, mnohé oblasti Sibíru už teraz ohrozuje zvýšená intenzita lesných požiarov. Oteplenie tiež významne prospieva mnohým hmyzím škodcom, ktoré sa aj pri miernom zvýšení teploty lepšie rozmnožujú a šíria, ako sa stalo napr. v rozsiahlych oblastiach kanadských lesov.

"Sice pod vodou zmizí pár ostrůvků v oceánu, ale zas rozmrzne Sibiř; levnější ovoce a zeleninu si bude moci dovolit více lidí, takže jich pak bude míň umírat na rakovinu; nebude tolik lidí umrzat, zatímco vedra jich tolik neskolí."

Lacnejšie ovocie a zelenina? Zaujímavý argument. Takže môžeme ignorovať zintenzívňujúce sa suchá v mnohých oblastiach sveta, zintenzívňujúce sa záplavy. Možno by sme mohli poslať Australčanov na Sibír, Afričanov do Austrálie. Veď ono sa to už nejako vyrieši. Len preboha nezasahujme do slobodného vypúšťania CO2.

Len by ma zaujímalo, prečo bol potom prijatý Montrealský protokol. Prečo sa nepočkalo, kým vypúšťanie freónov zreguluje trh? Nebol predsa zásah výpúšťania freónov zásahom do slobody? A veď predsa existujú opaľovacie krémy, ktoré nás pred UV žiarením ochránia! Prečo sa Václav Klaus nezasadzuje o jeho zruženie a opätovné spustenie produkcie freónov?

Potrebujeme vlastne inú vedu, akou je ekonómia? Nuž, pravdepodobne nie. Len si teraz nie som istý, či Václav Klaus nemá oveľa bližšie k tej forme ideológie, ktorú tak kritizuje...


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (15.05.2007, Klaus: Poroučet větru a dešti je nákladné a neúčinné)