USGS: Mapa světa po zvýšení mořské hladiny až o 80 metrů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zvyšování hladin moří, Vydáno dne: 22.04.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007040014

Vědci z Geologického průzkumu Spojených států (United States Geological Survey, USGS) a Státní univerzity v Mississippi vypracovali studii, ve které se zabývají nebezpečím spojeným se stoupající hladinou světových oceánů. Díky nové technice mapování byly zaznamenány i dříve netušené detaily. Ze souhrnných údajů vyplývá, že pokud by se mořská hladina zvýšila o 5 metrů, rozloha pevniny by se zmenšila o 5,5 milionů kilometrů čtverečních a nový domov by si muselo hledat 670 milionů lidí. Kdyby se hladina zvýšila o 30 metrů, bylo by zaplaveno území o rozloze 9,5 milionů kilometrů čtverečních, což je více než 120-násobek rozlohy České republiky. Počet přímo postižených osob by se zvýšil na 1,4 miliardy.

USGS Propočty USGS naznačují, že ledovce na naší planetě by mohly úroveň oceánu zvednout až o 80 metrů. V takovém případě by ztratilo pevnou půdu pod nohama téměř 2,15 miliardy lidí, což je více než třetina populace. I když katastrofální rozpad pevninských štítů v Grónsku a Antarktidě bezprostředně nehrozí, je třeba mít na paměti, že vývoj může nabrat velmi rychlý spád. Na konci poslední doby ledové se po rychlém oteplení v Arktidě hladina moří zvýšila během 5 století o 20 metrů. Teplotní posun v tomto století by mohl odstartovat stejné nebo dokonce ještě razantnější změny.

"Při pohledu do historie vidíme, že se to může stát v kratkém časovém rozpětí," řekl hlavní autor studie E. Lynn Usery z USGS. "Není to jen lokální problém. Kompletní rozpuštění pevninských příkrovů v Grónsku a Antarktidě by mohlo vést ke zvýšení mořské hladiny asi o 80 metrů, při roztátí všech dalších ledovců by se hladina zvýšila jen o půl metru."

Třicet metrů vysoká vlna tsunami udeřila v prosinci 2004 na pobřeží Indonésie u města Banda Aceh. V celé jihovýchodní Asii si tsunami vyžádala 230 tisíc lidských životů. Tato událost a neméně tragické následky hurikánu Katrina v srpnu a září 2005 ukázaly obrovskou sílu vodního živlu a zranitelnost pobřežních oblastí s nízkou nadmořskou výškou. Na nově dokončené mapě jsou vyznačeny všechny lokality s vysokým rizikem zaplavení. Přímořské státy by měly vzít tyto informace na vědomí a přihlížet k nim při osidlování, rozvíjení infrastruktury a aplikaci preventivních opatření.

"Poukazujeme na to, jaké oblasti jsou ohroženy katastrofální událostí," vysvětlil Usery. "Skutečnost, že mnoho lidí žije tak nízko nad mořem, znamená, že potenciálně mnoho lidí by mohlo utrpět újmu."

Studie s názvem "Modeling Sea-Level Rise Effects on Population using Global Elevation and Land-Cover Data" byla veřejnosti představena ve čtvrtek 19. dubna 2007 na setkání Asociace amerických geografů (Association of American Geographers, AAG) v San Francisku.

Dokument (formát pdf, 6,81 MB) a náhledy map (animace) jsou k dispozici na této adrese.
Srovnání satelitních fotografií indického ostrova Katchall před vlnou tsunami a krátce po ní.
Srovnání satelitních snímků indického ostrova Katchall (Nikobarské ostrovy) z července a prosince 2004. Už na první pohled jsou patrné rozdíly, které způsobila katastrofální vlna tsunami.


Maximální možné zvýšení mořské hladiny
(způsobené táním ledu)
ledovce objem (km3) zvýšení hladiny (m)
Východoantarktický ledový štít 26 039 200 64,80
Západoantarktický ledový štít 3 262 000 8,06
Antarktický poloostrov 227 100 0,46
Grónsko 2 620 000 6,55
Ostatní ledovce 180 000 0,45
CELKEM 32 328 300 80,32


Zvýšení mořské hladiny o 5 až 80 metrů
(počet ohrožených obyvatel, územní ztráta)
zvýšení hladiny (m) zasažená populace zaplavená plocha (km2)
5 669 739 138 (10,8%) 5 431 902
10 870 751 960 (14,0%) 6 308 676
20 1 176 709 476 (18,9%) 7 888 233
30 1 405 824 876 (22,6%) 9 459 562
40 1 613 414 728 (25,9%)
50 1 791 643 042 (28,8%)
60 1 945 893 344 (31,2%)
70 2 097 571 268 (33,7%)
80 2 147 483 647 (34,5%)


Počet obyvatel ohrožených stoupáním mořské hladiny.


Mapa USA, Evropy, Střední Asie a Dálného východu -  regiony potenciálně ohrožené zaplavením jsou vyznačeny modrou, bílou a žlutou barvou.
Mapa USA, Evropy, Střední Asie a Dálného východu - regiony potenciálně ohrožené zaplavením jsou
vyznačeny modrou, bílou a žlutou barvou.


Zpracováno podle:
- MSNBC (20.04.2007, Experts map sea-level surge scenarios)
- USGS (Modeling Sea-Level Rise Effects on Population using Global Elevation and Land-Cover Data)
- USGS (Sea Level Rise)
- EkoList (20.04.2007, Více než miliarda lidí je ohrožena náhlým vzestupem hladiny moře)
- Columbia University (01/2007, Global Warming: Can We Avoid Dangerous Climate Change?)
- USGS (Sea Level and Climate)
- AAG (Association of American Geographers)