Včely vymírají, čeká lidstvo potravinová krize?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 17.04.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007040011

Včela medonosná (Apis mellifera) má nezastupitelný význam pro život v přírodě. Včely jsou zdaleka nejpočetnějším a nejdůležitějším opylovačem kulturních i planě rostoucích rostlin. Bez jejich přítomnosti by jen v Evropě během krátké doby zmizelo asi 20 tisíc rostlinných druhů. Ráz krajiny by se rychle změnil. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušení ekosystému i potravního řetězce. Vážně ohrožena by byla rovněž existence člověka. Připomenout si můžeme (údajný) výrok Alberta Einsteina z roku 1921: "Pokud by na Zemi zmizely včely, zůstaly by lidem jen 4 roky života." Co by asi řekl tento slavný génius dnes?

Včela medonosná První zprávy o náhlém vymírání včelstev přišly v říjnu 2006 z jihovýchodu Spojených států. Na východním pobřeží USA zmizelo podle odhadů přes 70 procent včel, na západním pobřeží téměř 60 procent. Včelí populace je ovšem na ústupu už řadu let. Kombinace nepříznivých faktorů dlouhodobě zhoršuje životní podmínky včel, oslabuje jejich imunitu a orientační schopnosti. Pro jejich masivní vymírání v Severní Americe byl zaveden název "Colony Collapse Disorder" (CCD). V USA bylo postiženo minimálně 24 států, stejné problémy jsou hlášeny z Kanady. První případy byly potvrzeny v Indii. Včely začaly hynout i v Evropě. Rychlý úbytek byl zaznamenán v Polsku, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku, Chorvatsku Itálii a Řecku. Totéž se děje i v Německu a ve Velké Británii. Například v Londýně letos v zimě uhynuly asi dvě třetiny včelstev.

"Je to děsivé. Úmrtnost je největší, co si kdo pamatuje a nikdo, jak se zdá, neví, co za tím je," prohlásil John Chapple, předseda londýnské včelařské organizace. On sám už přišel o 30 ze 40 včelstev.

Příčina dramatického trendu nebyla stanovena. Opodstatněným ale nedostatečným vysvětlením je přemnožení parazitů. Mezi nejnebezpečnějí patří lesknáček úlový (Aethina tumida), zavíječ voskový (Galleria mellonella) a roztoč Varroa destructor. Podezření vzbuzuje také šíření nozematózy, parazitické nemoci vyvolané jednobuněčným organismem Nosema ceranae. Vědci zatím tápou a zkoumají působení pesticidů, kontaminaci chemickými látkami, genetické poruchy, virové infekce, výživovou nedostatečnost či dopady klimatických změn. Objevily se také teorie o negativních účincích GMO a elektromagnetického zaření emitovaného telekomunikačními vysílači.

Na poslední zmiňovanou možnost upozornil 15. dubna britský deník The Independent, odkud zprávu převzala ČTK. Rozmach mobilních telefonů prý narušuje navigační schopnosti včel, dospělé dělnice se nedokážou vrátit zpět, umírají jednotlivě daleko od domova a v úlu zůstává pouze královna, nakladená vajíčka a nedospělí jedinci. Vědci nevědí, proč se opuštěným úlům vyhýbají paraziti a jiný hmyz. Za běžných okolností by je zbytky medu a pylu nepochybně přilákaly.

Tvrzení o nepříznivém vlivu mobilních sítí se opírá o výzkum německých badatelů v čele s Jochenem Kuhnem z univerzity v Landau. Včely pokusně vystavené elektromagnetickému záření se v 70 procentech nedokázaly vrátit zpět do úlu. "Je toho hodně, co nevíme o včelách a záření. Dokud někdo neprovede komplexní analýzu, nemůžeme si být jisti," podotkl Brian Dennis z britské asociace včelařů. (Pro podrobnější informace v němčině a angličtině klikněte zde.)

Razantní propad populace včel v Americe je znepokojivý. Očekávají se problémy s úrodou a nedostatkem medu na trhu. Musíme však poznamenat, že včela medonosná byla na americký kontinent zavlečena teprve v 17. století a zemědělsky nejvýznamnější plodiny - pšenice, rýže, kukuřice a brambory - se bez včel obejdou. To však nic nemění na tom, že pro 87 ze 115 nejvyužívanějších rostlin, ze kterých získáváme ovoce, zeleninu, koření či olejniny, jsou včely prakticky nepostradatelné. Experti proto neberou vymírání na lehkou váhu a varují, že lidstvu hrozí potravinová krize.


Zpracováno podle:
- The Independent (15.04.2007, Are mobile phones wiping out our bees?)
- Finanční noviny (15.04.2007, Radiace z mobilních telefonů prý mate včely)
- Wikipedia (Colony Collapse Disorder)
- Süddeutschen Zeitung (12.03.2007, Das spurlose Sterben)
- CNN (29.03.2007, The mysterious deaths of the honeybees)
- Včelaři okresu Pardubice (16.04.2007, Často kladené otázky na Nemoc zhroucení včelstva)
- Včelaři okresu Pardubice (05.04.2007, V Británii čeká pohroma květiny a výnosy plodin...)
- Lidovky.cz (31.10.2006, Úbytek včel ohrožuje výživu lidstva)
- Průhledy (č.5-6/2003, Co nám dávají včely)
- Aktuality.sk (18.04.2007, Úbytok včiel údajne spôsobujú mobilné telefóny)


Další zdroje:
- Včelaři okresu Pardubice (12.04.2007, Analýza příčin vymírání včelstev)
- Včelaři okresu Pardubice (02.04.2007, Včelaři USA čelí zániku včelstev)
- Universität Koblenz-Landau (Arbeitsgruppe Bildungsinformatik - Materialien)
- Meldungen 2005 (Forschung: Finden Bienen trotz Elektrosmog zum Stock zurück?)
- iDNES.cz (15.04.2007, Mobily prý mohou zabíjet včely. Umřeme hlady?)
- WM magazin (15.04.2007, Včely vymírají. Mohou za to mobilní telefony)
- Český rozhlas (16.04.2007, Včely a mobily)
- Aktuálně.cz (15.04.2007, Včely vymírají. Možná za to mohou mobilní telefony)
- Novinky (15.04.2007, Radiace z mobilních telefonů prý mate včely)
- Britské listy (17.04.2007, Likvidují mobilní telefony včely?)
- DSL.sk (16.04.2007, Mobily údajne môžu škodiť včelám)
- Mid-Atlantic Apiculture (Colony Collapse Disorder Working Group)
- Vcely.sk (04.09.2006, Nosema ceranae v Európe)
- Osel.cz (19.09.2003, Aethina tumida)
- EkoList (13.04.2007, Ázijské sršne likvidujú včely v južnom Francúzsku)