Greenpeace upozorňuje na ilegální těžbu dřeva v Kongu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 16.04.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007040010

I přes formálně deklarovanou snahu Světové banky o potírání kácení tropických deštných pralesů, zůstává ilegální těžba dřeva velkým problémem. Ekologická organizace Greenpeace ve své zprávě z 11. dubna 2007 uvedla, že v africkém Kongu se ničení pralesa vymklo jakékoli kontrole. V květnu 2002 tam sice vstoupilo v platnost moratorium na těžbu dřeva, v praxi ho však nikdo nedodržuje. Od té doby byla podepsána více než stovka smluv umožňujících vykácení 15 milionů hektarů pralesa, což je plocha pětinásobně přesahující rozlohu Belgie. Světová banka by měla podle ochránců přírody zasáhnout a využít svého vlivu k tomu, aby zastavila výprodej konžského pralesa, který je s 172 miliony hektarů druhým největším pralesem na Zemi. V případě, že se tak nestane a původní vegetace bude do poloviny tohoto století zničena (odhady počítají s více než čtyřicetiprocentní ztrátou), uvolní se do atmosféry přes 34 miliard tun oxidu uhličitého. To je ekvivalent emisí Velké Británie za posledních 60 let.

Rozřezané Kongo V celém regionu střední Afriky si dřevařské společnosti zajistily do této chvíle právo k vykácení 50 milionů hektarů, což je území srovnatelé s rozlohou Španělska. Pralesy v Demokratické republice Kongo obsahují 8 procent světových zásob uhlíku vázaných v živých organismech. Deforestace v tropickém pásu se na celkovém objemu emisí CO2 z antropogenních zdrojů podílí až jednou čtvrtinou.

Nadnárodní dřevařské společnosti používají v Demokratické republice Kongo osvědčenou taktiku. Nabízejí domorodcům výměnou za těžební práva levné zboží.

"Tyto smlouvy jsou ostudným přežitkem koloniálních dob. Milióny hektarů konžských pralesů byly vyměněny za dary jako sůl, mačety nebo pivo, zatímco těžařské společnosti a jejich daně k rozvoji místních komunit prakticky vůbec nepřispívají," řekl Stephan van Praet, vedoucí kampaně Greenpeace International.

Velkoplošná devastace poškozuje unikátní ekosystém, jehož existence účinně přispívá ke stabilitě podnebí. Oblasti, které by měly být podle uzavřených smluv vykáceny, mají zásadní význam pro ochranu biodiverzity. Závisí na nich přežití lidoopů bonobo, šimpanzů, goril a dalších druhů zvířat. Prales poskytuje živobytí 40 milionům lidí, z těžby má užitek jen nepatrný zlomek osob.

"Mezinárodní dřevařský průmysl, který v Kongu působí, je zcela mimo kontrolu. Pokud Světová banka zemi nepomůže zastavit výprodej pralesů, padnou brzy za oběť motorovým pilám," prohlásil van Praet.

"Nepodaří-li se přesvědčit Světovou Banku a další zainteresované instituce, zejména konžskou vládu a EU k výraznému omezení těžby dřeva, celosvětový boj proti klimatickým změnám se tím velmi ztíží," doplnil ho Karel Stejskal, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace Česká republika.

Ekologičtí aktivisté požadují, aby bylo dodržováno moratorium z roku 2002 a aby všechny smlouvy uzavřené po tomto datu byly prohlášeny za neplatné. Dřevařské firmy by měly být podrobeny trvalé mezinárodní kontrole a konžská vláda by měla přijmout plán na využití půdy a zohlednit zájmy místních komunit. "Jen tak bude možné druhý největší prales naší planety zachovat i příštím generacím," konstatovali autoři.


Zdroje:
- Greenpeace (11.04.2007, Greenpeace exposes that logging in the Congo rainforest is out...)
- Greenpeace ČR (11.04.2007, Ničení pralesa v Kongu poškozuje klima)
- Greenpeace ČR (11.04.2007, Nekontrolované kácení pralesů v Demokratické republice Kongo...)
- Greenpeace (13.04.2007, World Bank challenged to fund the energy revolution and halt forest...)