Globální oteplování - snížíme emise nebo zastíníme Slunce?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 30.03.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030017

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se v tomto roce dostala na úroveň 382 ppm (parts per million, částic na milion). Množství CO2 roste o 2 ppm za rok a přírůstek má vzestupnou tendenci. Jak vyplývá z tohoto grafu, už nyní je prakticky jisté, že psychologická hranice 450 ppm bude překročena. I stabilizace na kritické úrovni 550 by si vyžadovala velké úsilí. Vědci na celém světě proto vyzývají vládní představitele k opravdu zásadní redukci emisí. Nás může těšit, že nejvstřícněji se k těmto požadavkům staví Evropská unie. Ani to však nelze považovat za dostatečný důvod k optimismu. Bez spoluúčasti nejvýznamnějších průmyslových států totiž nelze problém globálního oteplování řešit.

V představách profesorů Johna Lathama a Stephena Saltera sehrávají klíčovou roli desítky nebo stovky automatických lodí, které by rozprašovaly každou sekundu 50 kubických metrů vody. Je třeba si přiznat, že některá protiemisní opatření mohou nepříznivě ovlivnit ekonomiku. Podle studie konzultační firmy McKinsey bude nová politika EU, která počítá se snížením emisí o 20 procent do roku 2020, stát v příštích čtrnácti letech až 1,1 biliónů euro. Autoři navrhují úspornějsí způsoby, jimiž by bylo možné dosáhnout stejných výsledků. Jako příklad uvádějí kvalitnější izolace budov nebo svícení úspornými zářivkami. Jasnou volbou se zdá být rozvoj jaderné energetiky. Podle jiných by bylo nejlepší se klimatickým změnám přizpůsobit nebo hrozbu oteplování eliminovat alternativními postupy.

Je možné zabránit rychlému oteplování atmosféry, aniž bychom museli slevit ze svého vysokého životního standardu? Je možné žít v teplotně přijatelném podnebí a přitom i nadále spalovat velké množství fosilních paliv? Asi nás nepřekvapí, že současná americká administrativa, proslulá svým odporem ke Kjótskému protokolu, na tyto otázky odpovídá kladně a prosazuje "strategické návrhy" na "modifikaci slunečního záření". Tyto návrhy by prý mohly být východiskem, pokud "selže snižování emisí".


Alternativní řešení?

Paul Crutzen, nositel Nobelovy ceny za chemii, si uvědomuje, že kvůli stabilizaci koncentrace CO2 v ovzduší by bylo nutné snížit globální emise o 60 až 80 procent. Jedním dechem však dodává, že takový cíl je jen "zbožné přání". Velkému zlu by podle jeho názoru mohlo zabránit zlo menší - globální zatemnění. Obří děla nebo balóny by ve stratosféře rozptylovaly drobné částice síry. Vzniklé aerosoly by pak odrážely část slunečních paprsků zpět do vesmíru. Realizace by byla velmi nákladná. Síru (každoročně asi 5 milionů tun) by bylo nutné vystřelovat do ovzduší po stovky let. Akce by se navíc neobešla bez nežádoucích vedlejších účinků - zamoření ovzduší oxidem siřičitým, narušení ozónové vrstvy, vybělení oblohy a překyselení oceánů. Poslední ze zmiňovaných efektů by zřejmě vedl k likvidaci planktonu a přerušení potravního řetězce. Ani klimatickým změnám by se v konečném důsledku zabránit nepodařilo.

V představách profesorů Johna Lathama a Stephena Saltera sehrávají klíčovou roli desítky nebo stovky automatických lodí, které by rozprašovaly každou sekundu 50 kubických metrů vody. John Latham z americké Univerzitní společnosti pro atmosférický výzkum (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR) a Stephen Salter z univerzity v Edinburghu publikovali nápad rozptýlit v atmosféře kapičky mořské vody. Vzniklá oblačnost by odrážela sluneční záření. Na vyrovnání vlivu oxidu uhličitého z antropogenních zdrojů by prý stačilo zvýšit odrazivost asi o 3 procenta. V představách obou profesorů sehrávají klíčovou roli desítky nebo stovky automatických lodí, které by rozprašovaly každou sekundu 50 kubických metrů vody.

Roger Angel z Arizonské univerzity se zase domnívá, že by katastrofálnímu oteplování mohlo zabránit několik milionů malých kosmických plavidel o celkové hmotnosti 20 milionů tun. Lodě, které by blokovaly asi 1,8 procenta slunečního záření, by musely být rozmístěny v Lagrangeově bodě (L1) soustavy Země - Slunce asi 1,5 milionů kilometrů od zemského povrchu. Zaclonění Slunce by lidé nevnímali, protože by plavidla nevytvářela souvislou plochu. Místo lodí by mohly být použity i tisíce malých balónů nebo větší objekty. Kritici však poukazují na technickou obtížnost a nákladnost takového projektu.

Další často zmiňovanou možností je uskladnění CO2 v podzemních úložištích. Ani tato varianta však není bez slabin a v žádném případě nemůže nabídnout uskokojivé řešení problému.


Jediným reálným východiskem je redukce emisí CO2

James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro výzkum vesmíru (Goddard Institute for Space Studies, GISS), považuje všechny alternativní návrhy za zcestné. Chceme-li se vyhnout naplnění katastrofického scénáře, říká Hansen, musíme bezpodmínečně snížit spalování fosilních paliv. Na všechny uhelné elektrárny by podle něj mělo být vyhlášeno moratorium. Nejpozději do poloviny století musíme přestat s výrobou elektrické energie z uhlí. Elektřinu můžeme získávat z obnovitelných zdrojů, zásadní význam by však měla mít jaderná energetika. Dalším motivačním nástrojem by se měla stát tzv. uhlíková daň a podpora ekologicky šetrnějších technologií. Samozřejmostí je i výroba automobilů s nízkou spotřebou pohonných hmot.

Hansen stejně jako mnoho dalších vědců nabádá k rozhodnosti a upozorňuje, že na zásadní politické kroky nám zbývá asi 10 let času. Po uplynutí této doby už bude na společensky únosné řešení pozdě.


Srovnání koncentrace oxidu uhličitého, metanu a teploty.


Zpracováno podle:
- Britské listy (30.08.2006, Lze odstranit globální oteplování vystřelováním síry do atmosféry?)
- Aktuálně.cz (26.03.2007, Lék pro klima: Vědci chtějí zchladit Zemi)
- BBC News (15.02.2007, Futuristic fleet of 'cloudseeders')
- UCAR (Big fixes for climate?)
- University of Arizona (03.11.2006, Space Sunshade Might Be Feasible in Global Warming Emergency)
- Britské listy (21.01.2007, Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru)
- Guardian (27.01.2007, US answer to global warming: smoke and giant space mirrors)
- EkoList (29.03.2007, Guardian: Evropský boj proti změnám klimatu přijde na bilion euro)
- Columbia University (Dr. James E. Hansen)

Další zdroje:
- EnviWeb (23.03.2007, Air Liquide připravuje projekt na průmyslové zachytávání emisí CO2)
- UCAR (05/2004, John Latham ponders a plan to counter global warming)