Vědce znepokojuje tání ledovců v Antarktidě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 24.03.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030015

Nejenom v Grónsku se tání pevninského ledového příkrovu zrychluje. Překvapivě svižným tempem se ztrácí led také na opačné straně světa - v Antarktidě. Britští vědci po pětiletém posuzování výsledků satelitních měření dospěli k závěru, že čtyři hlavní ledovce situované na západě i východě kontinentu ztrácejí svůj objem a mohly by už v tomto století přispět ke katastrofálnímu růstu mořské hladiny. Ústup antarktických ledovců není spojován s vyšší teplotou vzduchu ale s teplejšími mořskými proudy, které pronikají k podloží a urychlují odlamování ledu. Autoři studie upozornili, že pokud bude oteplování oceánů i nadále pokračovat, geografická podoba Země dozná zásadních změn. "Tímto tempem se všechny ledovce rozpustí asi do 150 let," poznamenal glaciolog Duncan Wingham z londýnské University College.

Antarktida Antarktida je téměř celá pokrytá ledem. Největší světovou zásobárnou ledu je Východoantarktický ledový štít. Nepříznivým účinkům globálního oteplování je však vystavován spíše menší Západoantarktický ledový štít.

Rozdíly v podnebí mezi jednotlivými regiony jsou velké. Zatímco Antarktický poloostrov patří mezi nerychleji se oteplující místa na planetě, ve vnitrozemí, zejména ve východní části kontinentu, se globální trendy projevují jen pomalu a se zpožděním. Teplota vzduchu je tam příliš nízká na to, aby mohla vyvolat nějaké významnější tání.

Řada indicií nasvědčuje tomu, že stabilita ledových štítů je narušována zespodu. "Tyto ledovce jsou citlivé na drobné změny oceánské teploty, k jakým došlo ve 20. století a jaké jsou předpovězeny pro 21. století. I vzestup o méně než 0,5 stupně Celsia mohl vést k současné záporné bilanci," vysvětlil Andrew Shepherd z univerzity v Edinburghu.

Za posledních 10 let se z pevninských příkrovů na obou polokoulích ztrácelo v průměru 125 miliard tun ledu ročně. Hladina oceánů se kvůli tomu zvyšovala za rok o 0,35 milimetru, což odpovídá přibližně dvanácti procentům celkového ročního přírůstku (3 mm).

"I když množství vody není zatím tak velké, je znepokojivé, že my prostě nevíme, co způsobuje urychlený ústup těchto ledovců. Může to být teplejší mořská voda, která se pod ně dostává a zrychluje jejich pohyb," řekl Dr. Wingham.

Dva rozsáhlé glaciální systémy na západě a dva na východě Antarktidy se posouvají do moře o 20 až 100 procent rychleji než v minulých dekádách. "Nevíme, jestli se jejich pohyb bude dále zrychlovat nebo zpomalovat, ale je v nich vázáno obrovské množství ledu, což je dostatečný důvod k znepokojení," dodal Wingham.

Pokud by se ledové krunýře pokrývající Grónsko a Antarktidu rozpustily, mořská hladina na celém světě by stoupla zhruba o 70 metrů. Ale odborníci si uvědomují, jak nejisté a problematické jsou všechny předpovědi. Přesná satelitní technologie je využívána teprve 10 let, nelze proto ani reagovat na otázku, zda je za změny v Antarktidě odpovědný člověk, nebo zda se jedná jen o přirozený výkyv.

"Víme, čím je způsobeno tání a ztráta ledu v Grónsku, ale v Antarktidě opravdu nevíme, proč se to děje," přiznal Dr. Wingham.


Zpracováno podle:
- Science Magazine (16.03.2007, Recent Sea-Level Contributions of the Antarctic and Greenland...)
- University of Edinburgh (16.03.2007, Warming Oceans Threat To Glaciers)
- The Independent (16.03.2007, Ocean heat blamed for the mysterious disappearance of glaciers)
- Washington Post (16.03.2007, Antarctic Glaciers' Sloughing Of Ice Has Scientists at a Loss)
- Guardian (16.03.2007, Arctic ocean may lose all its ice by 2040, disrupting global weather)

Další zdroje:
- CPOM (Duncan Wingham)
- CPOM (Andy Shepherd)