Klimatická zmena - dobrá či zlá?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 20.03.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030012

Seriózni skeptici nepopierajú, že dochádza k otepľovaniu atmosféry. Hoci niektorí môžu spochybňovať pojem globálna teplota :-). Nuž, asi majú z toho radosť. Ak však prijmeme skutočnosť, že sa otepľuje, môžeme sa zamyslieť nad tým, či takéto oteplenie neprináša skôr výhody, ako nevýhody. Bolo by nepochybne hlúpe znižovať emisie CO2 a zbavovať sa tak (možných) pozitívnych účikov, ktoré by oteplenie mohlo priniesť. Čo nám hovoria posledné výskumy?

Nová štúdia publikovaná v online časopise Environmental Research Letters 16. marca ukazuje, že oteplenie od roku 1981 spôsobilo pokles úrody pšenice, kukurice a jačmeňa cca o 40 mil. ton ročne za obdobie 1981-2002. Presnejšie povedané slovami autorov:

"V globále, otepľovanie za obdobie 1981 až 2002 znížilo zvyšovanie výnosov, ktoré bolo dosiahnuté technologickými inováciami, zvyšujúcim sa CO2, a niektorými inými neklimatickými faktormi." Autori ďalej komentujú slovami:

"Mnohí ľudia sa domnievajú, že klimatická zmena je niečo, čo bude mať vplv až v budúcnosti," povedal CB Field. "Avšak táto štúdia dokazuje, že otepľovanie za posledná dve desaťročia má už teraz reálny vplyv na svetové zásoby potravín." Ukazuje sa, že výťažky pšenice, kukurice a jačmeňa sú najnižšie počas najteplejších rokov.

Podľa nich by výsledky mohli pomôcť pri adaptovaní sa na klimatickú zmenu. "Predpokladali sme, že farmári sa ešte neadaptovali na klimatickú zmenu - napríklad výberom vhodnejších odrôd obilia. Ak by sa boli prispôsobovali - čo je niečo veľmi ťažko merateľné - tak by vplyv otepľovania bol nižší," vysvetlil Lobell. "Kľúčový krokom vpred je zistenie, akými krokmi a ako dobre sa môžu pestovatelia zmenám prispôsobiť.

Výskum v tejto oblasti by mohol potencionálne zachrániť miliardy dolárov a milióny životov." "Jednou z príčin, prečo väčšina farmárov ešte nepodnikla kroky na prispôsobenie sa meniacim podmienkam je pokračujúce debata o klimatickej zmene," napísal Field cez mail. "Ak farmári čakajú na to, kým debata skončí, tak čakajú stále. Ak potrvá farmárom ešte niekoľko rokov, kým rozpoznajú potrebu adaptácie, pocítia niektoré negatívne dôsledky, a to aj pri zvýšení výnosov, ak by sa adaptovali rýchlo." Výsledky štúdie sú veľmi zaujímavé v súvislosti so správou, podľa ktorej by oteplenie o 3°C malo zvyšovať výnosy obilnín. Ďalšie zvyšovanie teploty už prinesie pokles výnosov. Zdá sa, že aj adaptácia má svoje limity, mala by však byť súčasťou snáh, spolu so znižovaním emisií na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny.

Niekto by ešte mohol tvrdiť, že sa nám teda stačí adaptovať. Tento argument je oprávnený iba v tom prípade, ak by sme ignorovali to, čo sa bude diať v prirodzených ekosystémoch. Je potrebné si uvedomiť, že do prirodzených ekosystémov nie je možné zasahovať tak, ako do agro-ekosystémov a prirodzené ekosystémy sa na prebiehajúce zmeny adaptujú oveľa pomalšie. Predpokladané globálne oteplenie o 3°C prinesie negatívne dôsledky pre väčšinu ekosystémov... a nielen prinesie, ale už aj prináša.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (16.03.2007, Klimatická zmena - dobrá či zlá?)