Teplota a CO2 - čo je príčinou čoho?

Autor: Alexander Ač, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 20.03.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030011

Jeden z častých argumentov ľudí popierajúcich vplyv človeka na globálnu teplotu prostrednítvom zvyšovania CO2 je, že v minulosti najprv narastala teplota a až potom CO2. Predtým, než zabudnete na spojenie človeka a klímy, tak vedze že...

... že tento vzťah je "trochu" viac komplikovaný.

Na začiatok tento graf:

Graf č.1

Podobný graf nájdete aj vo filme "An Inconvenienth Truth" a Gore ho komentuje slovami, že "vzťah CO2 a teploty je komplikovaný, avšak tieto dve veličiny spolu úzko súvisia".

Takže ako spolu súvisia?

V prvom rade treba vediet, s akou (časovou) presnosťou dokážu vedci určiť koncentrácie CO2 a teploty v dávnej minulosti. Vec sa má tak, že keď sa vŕtate v ľade, tak vzduchové bubliny, ktoré v danom ľade nájdete majú odlišný vek. Z viacerých príčin (množstvo napadnutého snehu, difúzia plynu snehom atď...) existuje neistota niekoľko sto rokov v určení vzájomného chodu CO2 a teploty.

Na tomto grafe z časopisu Science:

Graf č.2

je možno vidieť detailný priebeh teploty (resp. obsahu izotopu vody, ktorý reprezentuje teplotu) v Antarktíde za posledných 20 tisíc rokov - horná línia, a v strede možno vidieť chod koncentrácie CO2. Štatistická analýza nám ukáže, že teplota začne narastať o niekoľko storočí pred CO2 (ako vidieť podľa prvej vertikálnej prerušovanej čiary vpravo). Zdá sa, že potom čo počiatočný nárast teploty prispel k nárastu CO2, tento ďalej pôsobil ako pozitívna spätná väzba pri ďalšom narastaní teploty.

Kľúčový poznatok je ten, že vždy, keď narastá CO2, narastá aj teplota. Ak by tomu tak nebolo, bolo by to veľmi vážne spochybnenie teórie, že za GO stojí CO2, toto však nikdy v histórii nebolo pozorované.

Súčasný poznatok, že nárast teploty predbieha nárast CO2 asi o 800 rokov však ešte nemusí byť definitívny, momentálne je však všeobecne prijímaný. Táto oneskorená časová odozva zvyšovania CO2 sa dáva do súvisu s predpokladom, že oceánu a pevnine trvá určitý čas, kým vydá CO2 v reakci na zvýšenú teplotu...

Článok je prebratý od klimatológa Williama Connolleya.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (14.03.2007, Teplota a CO2 - čo je príčiou čoho?)